Informacja o planowanym naborze na Fundusze Partnerskie

NCBR Investment Fund ASI S.A. („NCBR IF”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, informuje o planowanym uruchomieniu ciągłego i otwartego naboru wysokiej jakości funduszy partnerskich (partnerów ko-inwestycyjnych).

NCBR IF realizuje strategię funduszu private equity, typu venture capital. NCBR IF jest funduszem ko-inwestycyjnym, to jest inwestującym w spółki portfelowe wyłącznie wspólnie z jednym lub wieloma funduszami partnerskimi. Kluczowym elementem działalności funduszy ko-inwestycyjnych jest proces selekcji i zatwierdzania ko-inwestorów, tj. funduszy partnerskich. Proces oceny funduszy partnerskich będzie uwzględniał w szczególności, ale nie wyłącznie, weryfikację stabilności i wykonalności finansowej ko-inwestora, doświadczenie personelu i samego funduszu partnerskiego, oferowane warunki współpracy w przedmiocie ko-inwestycji w spółki portfelowe. NCBR IF będzie specjalizował się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny NCBR IF to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł. Funduszem partnerskim NCBR IF może zostać fundusz venture capital (VC) lub spółka prowadząca działalność inwestycyjną typu corporate venture capital (CVC). NCBR IF prowadzi wstępne rozmowy z funduszami obecnymi na polskim rynku w celu przedstawienia podstawowych założeń współpracy. Zainteresowane fundusze prosimy o kontakt oraz systematyczne śledzenie informacji publikowanych na naszej stronie internetowej.

Opublikowano: 19 kwietnia 2020