Przejdź niżej

Ipopema

NCBR Investment Fund podpisał umowę o współpracy z IPOPEMA TFI oraz funduszem Venture FIZ, który stał się tym samym 15-tym Funduszem Partnerskim NIF. To ogromna szansa na efektywne wsparcie perspektywicznych spółek technologicznych.

IPOPEMA TFI S.A. jest największym w Polsce towarzystwem funduszy inwestycyjnych pod względem zarządzanych aktywów ok. 58,3 mld zł na koniec lutego 2023. Towarzystwo skupia się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także na tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej.

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz Venture Capital, działający na polskim rynku od 2015 r. Venture FIZ inwestuje w spółki typu start-up z zakresu dziedzin technologicznych, w tym: e-commerce, gaming, IoT, SaaS, Big data, biotechnologia i medtech, AI, energia i materiały. Fundusz zrealizował 29 bezpośrednich inwestycji typu VC oraz trzy inwestycje w fundusze z programu Bridge Alfa w NCBiR, które inwestują w projekty deeptech, na łączną kwotę ponad 133 mln PLN. Osobami zarządzającymi Funduszem są Oktawian Jaworek, Marcin Leszczyłowski oraz Michał Olszacki, a funkcję podmiotu zarządzającego pełni Ipopema TFI. Więcej o Venture FIZ można przeczytać na stronie www.vc.ipopematfi.pl

– Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona partnerów inwestycyjnych IPOPEMA TFI. Współpraca ta pozwoli nam na komercjalizację i ekspansję kolejnych, innowacyjnych projektów B+R+I. Liczymy na owocną współpracę i osiągnięcie wspólnych celów – mówi Paweł Materniak, Dyrektor Inwestycyjny NCBR Investment Fund.

Nawiązana współpraca jest pierwszym krokiem do wspólnych inwestycji.

Więcej informacji o Ipopema

DC24

DC24 ASI jest Funduszem Inwestycyjnym powstałym z przekształcenia spółki Dialcom24 sp. z o.o. – wieloletniego właściciela m.in. serwisu Przelewy24. Zarządzającym jest Pan Piotr Kurczewski – założyciel i wieloletni Prezes Zarządu PayPro SA – operatora serwisu Przelewy24. W chwili obecnej Fundusz posiada imponujące portfolio inwestycji z branż fintech, IT, telekomunikacyjnej, energetyki, przemysłu, beauty oraz e-commerce. Podmioty znajdujące się w szczególnym zainteresowaniu Funduszu to firmy na etapie rozwoju od early stage w górę z perspektywą wielotorowego rozwoju i zapotrzebowaniem kapitałowym na poziomie minimum 10 mln PLN.

Cieszę się, że udało się nam sformalizować współpracę z takim partnerem jak DC24 ASI. To inwestor, którego wiele spółek chciałoby mieć w gronie udziałowców z uwagi na duże doświadczenie branżowe i transakcyjne. Liczymy, że uatrakcyjni to ofertę NIF, a naszemu partnerowi otworzy nowe perspektywy biznesowe – mówi Manager Inwestycyjny NIF, Piotr Soroka.

Enea Innowacje

Jest spółką z Grupy Kapitałowej Enea, zajmującą się innowacjami, w tym inwestycjami kapitałowymi w projekty na wczesnym etapie rozwoju biznesu (startupy) oraz działalnością badawczo- rozwojową.
Spółka zapewnia finansowanie i udostępnia potencjał Grupy Kapitałowej Enea w zakresie m.in.: infrastruktury, kanałów sprzedaży, relacji biznesowych oraz wiedzy branżowej, umożliwiając także przeprowadzenie pilotażu czy skalowania biznesu. Obszary tematyczne, w których Enea Innowacje poszukuje nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych to przede wszystkim: gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie energii, nowe technologie OZE, elektromobilność, smart city, Big Data, sztuczna inteligencja, automatyzacja, Internet Rzeczy oraz obsługa klientów. Nabór pomysłów jest ciągły, odbywa się poprzez stronę.

Więcej informacji o Enea

Bridge Fund

To grupa ekspertów i praktyków rynkowych, która wspiera właścicieli spółek na drodze do maksymalizacji wartości ich biznesu. Fundusz pomaga przedsiębiorcom nie tylko w zakresie pozyskania kapitału, ale przede wszystkim proponuje i wdraża rozwiązania pozwalające w nowoczesny sposób zarządzać przedsiębiorstwem, budować innowacyjność i rozwijać nowe rozwiązania technologiczne, aby przywrócić spółkom utraconą konkurencyjność, atrakcyjność oferty produktowej oraz pozycję rynkową. Bridge Fund koncentruje się na spółkach prowadzących działalność produkcyjną, których właściciele są zdecydowani na wspólne wprowadzenie usprawnień w obszarach business development, finansów, struktury organizacyjnej, zarządzania i produkcji.

Więcej informacji o Bridge One

PGE Ventures

Jest pierwszym funduszem Corporate Venture Capital (CVC) w Polsce, utworzonym w strukturach dużej grupy kapitałowej sektora energetycznego. Od czasu utworzenia w 2017 roku, Spółka pozyskała łącznie ok. 60 mln PLN finansowania ze środków publicznych na utworzenie dwóch zewnętrznych/satelickich funduszy inwestycyjnych:

  • Energy Research Capital (ERC) w ramach Programu BRIdge Alfa (NCBiR) – łączna kapitalizacja 40 mln PLN,
  • SpeedUp Energy Innovation w ramach Programu BRIdge VC (PFR Ventures oraz NCBiR) – łączna kapitalizacja 60 mln PLN.

PGE Ventures oraz fundusze zewnętrzne zainwestowały łącznie w 20 startupów będących na różnych etapach rozwoju, z czego fundusze zewnętrzne odpowiadają za 13, a PGE Ventures za 7 inwestycji kapitałowych. Startupy z portfela PGE Ventures pomagają spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w realizacji filarów strategicznych, tj. energia przyjazna dla środowiska oraz nowoczesne usługi energetyczne, m.in. w zakresie: redukcji kosztów działalności, poprawy efektywności operacyjnej oraz wdrażając innowacyjne produkty i usługi dopasowane do łańcucha wartości Grupy PGE.

Więcej infomacji o PGE

ARIA

Jest jednym z niewielu w całości prywatnych funduszy, który inwestuje   1-5 mln EUR, adresując istniejącą na rynku lukę kapitałową. Poszukuje celów inwestycyjnych w obszarach takich jak: Big Data, Artificial Inteligence, Industrial Innovation, Edtech, Medtech, Cybersecurity.

Więcej informacji o ARIA

Change Ventures

To estoński fundusz, specjalizujący się w inwestycjach na etapie wstępnym i w kolejnych rundach na poziomie od 400 tys. do 2 mln euro. Fundusz inwestuje w kolejne etapy rozwoju start-upów, zapewniając fundusze, wsparcie i know-how na drodze do sukcesów na konkurencyjnym globalnym rynku. Fundusz został stworzony przez inwestorów Regionu Morza Bałtyckiego, a część Partnerów to również instytucjonalni inwestorzy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Finlandii i innych krajów UE. Change Ventures aktywnie obserwuje potencjał rozwojowy i warunki współpracy na polskim rynku.

Więcej informacji o Change Ventures

Vinci Capital

Jest polską spółką koncentrującą swoją działalność inwestycyjną na małych i średnich firmach znajdujących się na różnych etapach rozwoju. W bogatym portfolio inwestycyjnym funduszu znajdziemy m.in. projekty edukacyjne, w tym niezależną szkołę British Primary School of Wilanów oraz prężnego operatora telekomunikacyjnego Lukman Multimedia. Są też światowe marki, a wśród nich chociażby Hard Rock Cafe, z restauracjami w Warszawie, Krakowie, Budapeszcie, Gdańsku, Wrocławiu i Hamburgu, czy też Julius Meinl Polska, wiodący producent i dostawca kawy oraz herbaty na rynku międzynarodowym.

Więcej informacji o Vinci Capital

Fidiasz

Fidiasz jest polskim funduszem inwestycyjnym, stworzonym przez Krzysztofa Domareckiego, założyciela Grupy Selena oraz współtwórcę jej międzynarodowego sukcesu. Koncepcja funduszu zakłada łączenie doświadczeń biznesowych z wielu rynków z doświadczeniami menedżerów zarządzających w różnych branżach oraz pomysłami biznesowymi innowatorów i twórców nowych technologii. Chcemy współtworzyć najlepsze i najbardziej innowacyjne polskie produkty i rozwiązania oraz wprowadzać je na rynki międzynarodowe. Aktywna praca ze spółkami portfelowymi, dzielenie się bogatym doświadczeniem zespołu Funduszu i zapraszanych ekspertów są elementami wyróżniającymi Fidasza na rynku funduszy VC.

Więcej informacji o Fidiasz

EIT InnoEnergy

EIT InnoEnergy to europejski fundusz inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, zarówno w Europie, jak i poza nią. Fundusz zapewnił finansowanie i dodatkowe wsparcie około 380 start-upom. Od powstania w 2010 r., przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) będącego organem Unii Europejskiej, firma zainwestowała w innowacje w zakresie zrównoważonej energii 560 milionów euro.

Więcej informacji o EIT InnoEnergy

Holding Inwestycyjny Akesto

Holding Inwestycyjny Akesto to prywatny holding inwestycyjny o zasięgu krajowym. Specjalizuje się w inwestycjach typu Vertical Software Solution oraz innowacyjnych materiałowych. Holding inwestuje na każdym etapie życia projektu przy zachowaniu 10 letniego horyzontu.

Fundusz 4growth VC

Fundusz 4growth VC specjalizuje się w inwestowaniu w perspektywiczne spółki z obszaru fintech i insurtech, wspiera także innowacyjne projekty technologiczne z innych branż. Fundusz koncentruje się na projektach, w które może wnieść największą wartość pozafinansową (tzw. smart money). Przedmiotem zainteresowania funduszu są start-upy założone w Polsce lub regionie CEE, z dużym potencjałem ekspansji zagranicznej. 4growth VC zadebiutował w lipcu 2021 r. inwestycją w fintech Cashy. Obecnie fundusz jest na etapie finalizowania kilku kolejnych inwestycji.
Założycielami funduszu są menedżerowie z 20 letnim doświadczeniem w branży bankowo-ubezpieczeniowej i inwestycyjnej: Krzysztof Bachta, Tomasz Biłous, Marcin Jaszczuk i Marek Szcześniak. Poprzednio zasiadali w zarządzie Alior Banku, w którym m.in. nadzorowali inwestycje typu CVC w fintechy PayPo i Autenti oraz rozwój obszaru innowacji. Wcześniej zdobywali doświadczenie na najwyższych stanowiskach menedżerskich m.in. w PZU, ING Banku Śląskim, PKO BP, mBanku, EY czy BCG.

Więcej informacji o 4growth VC

Movens Growth Equity

Movens Growth Equity skupia się na spółkach na późniejszym etapie rozwoju, z potwierdzonym modelem biznesowym, generujących pozytywną EBITDA. Inwestuje 5-15 mln zł w firmy technologiczne w sektorze digital economy (IT/Adtech, e-commerce, fintech) i consumer (climate tech, edukacja, zdrowie, mobilność, rozrywka). Fundusz podejmuje działania w Polsce i wybranych krajach regionu (kraje nadbałtyckie, Czechy, Bułgaria, Rumunia) w ramach koinwestycji z funduszami lokalnymi.

Więcej informacji o Movens Growth Equity

INVL

INVL Renewable Energy Fund I został utworzony w 2021 roku. Jest częścią grupy inwestycyjnej Invalda INVL. Invalda INVL istnieje od 1991 roku jako zarządzający funduszami private equity oraz funduszami emerytalnymi w regionie CEE/Baltics (Grupa wywodzi się z Litwy). Grupa przeprowadziła przejęcia oraz dokapitalizowania spółek na kwotę ok. 1,7 mld EUR. Invalda INVL dokonała dotychczas 18 wyjść inwestycyjnych. Obecnie, Grupa ma pod zarządzaniem ponad 1,5 mld EUR aktywów. Regulatorami Invalda INVL są ograny nadzoru finansowego Litwy oraz Łotwy.
W ramach Grupy: Podmiotem Zarządzającym Funduszu jest INVL Asset Management, UAB. Fundusz jest również subfunduszem funduszu INVL Alternative Assets Umbrella Fund. Profil branżowy Funduszu: energetyka odnawialna – inwestycje w farmy solarne oraz farmy wiatrowe.
Zakres terytorialny inwestycji to: EU, EEA, EFTA, większość inwestycji może się odbyć w Polsce.

IGS Investment

IGS Investment jest Funduszem powołanym w 2018 roku do prowadzenia działalności inwestycyjnej wspólnie z NCBIR w ramach projektu Bridge Alfa. Fundusz specjalizuje się  w finansowaniu i wsparciu biznesowym startup-ów na wczesnym etapie ich rozwoju. IGS Investment posiada staranie dobraną i wysoce kwalifikowana kadrę menadżerską, która wspiera swoich partnerów biznesowych zarówno w zakresie zarządzania projektami jak i możliwości dalszego ich rozwoju na rynkach krajowym i zagranicznym.

Więcej informacji o IGS Investment

Supercharge Capital

Supercharge Capital to fundusz inwestujący 5-10 mln EUR w spółki technologiczne na późniejszym stadium rozwoju (seria A+) operujące w modelu subskrypcyjnym lub marketplace. Supercharge, jako jeden z niewielu funduszy w regionie CEE skupia się na mniejszościowych inwestycjach typu secondaries, uzupełniając istniejącą na rynku lukę kapitałową.

Więcej informacji o Supercharge Capital