Zapytanie ofertowe na obsługę prawną dotyczącą procesu inwestycyjnego

Przedmiot zamówienia: świadczenie usług prawnych w zakresie realizacji celów statutowych NIF, tj. realizacja mechanizmu ko-inwestycyjnego. NIF finansuje na zasadach rynkowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą lub komercjalizują działalność badawczo-rozwojową, posiadają polski pierwiastek i funkcjonują na rynku nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży („Spółka Portfelowa”). Działalność NIF koncentruje się na projektach inwestycyjnych wymagających inwestycji aż do ok. 64 mln PLN, tj. 15 mln EUR. Warunkiem dokonywania inwestycji jest ich realizowanie przez NIF z jednym lub kilkoma ko-inwestorami (tzw. Funduszami Partnerskimi) – współpraca ko-inwestycyjna odbywa się na podstawie zawartych umów ramowych o współpracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w punkcie III Zapytania.