Inwestujemy w małe i średnie przedsiębiorstwaBudżet inwestycyjny Funduszu
700  mln zł

Wartość pojedynczej transakcji
3-64 mln zł
NIF - fundusz koinwestycyjny, wspierający rozwój i ekspansję polskich firm!

Specjalizujemy się w inwestowaniu w firmy z sektora MŚP, będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I)

Skontaktuj się z nami

Szukasz finansowania dla swojej firmy lub dodatkowego kapitału dla swoich inwestycji? Zapraszamy do współpracy!

NCBR Investment Fund ASI S.A.

ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, Polska
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000793596
NIP: 7010935138
REGON: 383819915
Kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 25.000.000 zł.