Przejdź niżej

NCBR Investment Fund ASI S.A.

Jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Przewidywany budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

 

 

Zarząd NCBR Investment Fund ASI S.A.

Krzysztof Bednarek
Prezes Zarządu

Małgorzata Głębicka
Członek Zarządu