Przejdź niżej

NCBR Investment Fund ASI S.A.

Jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Edukacji i Nauki. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Zarząd NCBR Investment Fund ASI S.A.

Krzysztof Szubert
Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem. Polski przedsiębiorca, inwestor i doradca strategiczny. Doświadczony zarówno jako CEO prywatnych przedsiębiorstw, jak i Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu w administracji centralnej.

W latach 1998-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu CONNECT DISTRIBUTION sp. z o. o., firmy specjalizującej się w dystrybucji w regionie CEE specjalistycznych rozwiązań ICT. Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. W 2015 od redakcji Burda-Media / CRN otrzymał prestiżowy tytuł „Człowiek Roku Branży ICT”. W listopadzie 2017 znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób obszaru innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej (lista New Europe 100). W latach 2017-18 Sekretarz Stanu resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. W latach 2017-2019 członek grupy doradców MAG Sekretarza Generalnego ONZ. Senior Advisor brukselskiej FIPRA International.

W grudniu 2019 otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Gospodarki. Od 2017 do 2020 Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Absolwent Executive MBA (Executive Master of Business Administration) Collegium Humanum w Warszawie oraz Apsley Business School w Londynie. Członek Rady NCBiR. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

Grzegorz Borowiec
Członek Zarządu ds. Finansowo-Administracyjnych

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Karierę zawodową rozpoczął jako inżynier w branży IT. Z branżą finansową związany od 1994 r. W latach 1996 -1998 był wiceprezesem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż w Dolnośląskim Towarzystwie Leasingowym S.A. Od 1998 do 2000r. pełnił tę samą funkcję w Volksbank Leasing Polska S.A.

Od 2000 roku był związany z Siemens Finance Sp. z o.o. Początkowo pełnił funkcję dyrektora sprzedaży, a w latach 2002-2011 – wiceprezesa zarządu Spółki oraz dyrektora sprzedaży. Od 2011 do 2017r. był prezesem zarządu Siemens Finance Sp. z o. o. Od 2004 do 2008 zasiadał w Komisji Rewizyjnej Związku Polskiego Leasingu, gdzie sprawował funkcję Sekretarza Komisji. W latach 2011-2017 pełnił obowiązki Przewodniczącego w Sądzie Koleżeńskim.

W 2017 objął stanowisko Wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Od 2019 roku pełni funkcję członka zarządu w NCBR Investment Fund ASI S.A.