Przejdź niżej

NCBR Investment Fund ASI S.A.

Jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Przewidywany budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3 mln zł – 15 mln euro.

Zarząd NCBR Investment Fund ASI S.A.

Ksenia Wójcik – Karasiewicz
Prezes Zarządu

Małgorzata Głębicka
Członek Zarządu