Przejdź niżej

NCBR Investment Fund ASI S.A.

Jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Przewidywany budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

 

 

Zarząd NCBR Investment Fund ASI S.A.

Krzysztof Szubert
Prezes Zarządu

Menedżer z ponad 25-letnim doświadczeniem. Polski przedsiębiorca, inwestor i doradca strategiczny. Doświadczony zarówno jako CEO prywatnych przedsiębiorstw, jak i Sekretarz Stanu oraz Pełnomocnik Rządu w administracji centralnej.

W latach 1998-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu CONNECT DISTRIBUTION sp. z o. o., firmy specjalizującej się w dystrybucji w regionie CEE specjalistycznych rozwiązań ICT. Od 2012 Minister Cyfryzacji Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club. W 2015 od redakcji Burda-Media / CRN otrzymał prestiżowy tytuł „Człowiek Roku Branży ICT”. W listopadzie 2017 znalazł się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób obszaru innowacji w Europie Środkowo-Wschodniej (lista New Europe 100). W latach 2017-18 Sekretarz Stanu resortu cyfryzacji odpowiedzialny za sprawy międzynarodowe. W latach 2017-2019 członek grupy doradców MAG Sekretarza Generalnego ONZ. Senior Advisor brukselskiej FIPRA International.

W grudniu 2019 otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Polskiej Gospodarki. Od 2017 do 2020 Visiting Fellow Uniwersytetu Oxfordzkiego. Absolwent Executive MBA (Executive Master of Business Administration) Collegium Humanum w Warszawie oraz Apsley Business School w Londynie. Członek Rady NCBiR. Kawaler Orderu Odrodzenia Polski.

Małgorzata Głębicka
Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Finansowo-Administracyjnych

Małgorzata Głębicka jest absolwentką Wydziału Nauk Politycznych w kierunku Administracji Publicznej oraz podyplomowych studiów w zakresie Kontroli i audytu w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Finansów w Warszawie na kierunku Finanse i rachunkowość. Ponadto ukończyła Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie w kulturze. Dodatkowo uzyskała tytuł Executive Master of Business Administration na Wydziale Menedżerskim i Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Posiada ponad 28 -letnie doświadczenie na różnych szczeblach kariery zawodowej. Poznała szereg procesów w jednostkach administracji samorządowej, jednostkach budżetowych jak również spółkach prawa handlowego. Ponad 5 lat pełniła funkcję Dyrektora Samorządowej Instytucji Kultury, zdobywając doświadczenie w zakresie kontroli zarządczej oraz sprawozdawczości wobec organów nadrzędnych. Blisko 6 lat była Prezesem Zarządu Fundacji PKO Banku Polskiego oraz Ekspertem w Departamencie Komunikacji Wewnętrznej PKO Banku Polskiego S.A.

Od kilku lat realizuje się również w działalności charytatywnej m.in. poprzez organizację wydarzeń o charakterze dobroczynnym. Pełniła funkcję członka Rady Fundacji „Dorastaj z nami” oraz członka zarządu lokalnego stowarzyszenia. Zasiadała także w Kapitule konkursu „Człowiek bez barier” organizowanego przez Stowarzyszenie Integracja.