Przejdź niżej

Potencjalne Spółki Portfelowe

NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000793596, ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa, adres korespondencyjny: ul. Chmielna 69, 00-801 Warszawa („NIF”) informuje o możliwości przesyłania informacji o Potencjalnej Spółce Portfelowej.

Zgodnie z polityką i strategią inwestycyjną NIF będzie dokonywać inwestycji w:

  • Spółki Portfelowe wyselekcjonowane i zaproponowane przez uprzednio zweryfikowane Fundusze Partnerskie,
  • Spółki Portfelowe, które samodzielnie zgłoszą się do NIF i zostaną pozytywnie ocenione przez NIF, pod warunkiem ich weryfikacji przez Fundusze Partnerskie, a następnie udziału w inwestycji co najmniej jednego z Funduszy Partnerskich.

NIF będzie inwestować w przedsiębiorstwa (Spółki Portfelowe) posiadające formę prawną spółki kapitałowej, przy czym każda Spółka Portfelowa będzie spełniać łącznie następujące kryteria:

  • będzie przedsiębiorstwem wychodzącym z etapu seed (zalążkowego) i start-up, czyli będącym w fazach expansion (ekspansji) oraz growth (wzrostu),
  • będzie komercjalizować projekt B+R+I, tj. podejmować działania związane z prowadzeniem badań naukowych lub prac rozwojowych w celu wprowadzenia określonego produktu lub usługi na rynek lub działania polegające na wdrożeniu produktu lub usługi będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85),
  • będzie przedsiębiorstwem zaliczanym do kategorii mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (tj. zatrudniać mniej niż 250 pracowników, posiadać roczny obrót nieprzekraczający 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nieprzekraczający 43 milionów euro) w rozumieniu załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu,
  • będzie funkcjonować na dowolnym rynku nie dłużej niż 7 lat od pierwszej komercyjnej sprzedaży,
  • będzie posiadać siedzibę w Polsce lub innych krajach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD),
  • będzie cechować się polskim pierwiastkiem, rozumianym jako posiadanie przez spółkę portfelową przedsiębiorstwa i prowadzeniu przez nią działalności na terytorium Polski,
  • będzie zbadana pod względem perspektyw biznesowych i ryzyka inwestycyjnego i zaakceptowana przez Fundusz Partnerski.

NIF i Fidiasz zainwestują 20 mln zł w rozwój innowacji firmy HiProMine

  zobacz więcej   

Dwa fundusze obejmą akcje nowej emisji HiProMine za łączną kwotę 20 mln zł. Producent alternatywnego białka, tłuszczu i nawozu organicznego, wytwarzanego dzięki innowacyjnej, autorskiej technologii hodowli przemysłowej owadów przeznaczy te środki na budowę nowego zakładu. W planach jest też wejście na rynek NewConnect.

Koinwestycje w przedsiębiorstwa technologiczne, w tym przemysł 4.0 i biotechnologię to najważniejsze cele współpracy partnerskiej pomiędzy NCBR Investment Fund ASI S.A (NIF) i Fidiasz EVC, prowadzonej od października 2021 roku. Jej pierwszym efektem jest koinwestycja w innowacyjną firmę HiProMine. Umowa inwestycyjna dotyczy objęcia przez oba fundusze po 50 tys. akcji serii M i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym, wynoszącym po 10 mln zł. Cenę emisyjną akcji ustalono na 200 zł za sztukę.

Misją HiProMine S.A. jest dostarczanie klientom – producentom pasz gospodarskich i karm dla zwierząt domowych – białka pochodzenia owadziego. Innowacyjna, autorska technologia pozwala robić to na skalę przemysłową która jednocześnie sprzyja maksymalnej efektywności wykorzystania surowców – adresuje globalny problem sustainability.

Czytaj dalej

Więcej o HiProMine:

www.hipromine.com

Saventic Health z nowym finansowaniem rewolucjonizuje diagnostykę medyczną

  zobacz więcej

Polska spółka Saventic Health opracowała i sprawdziła w działaniu algorytmy sztucznej inteligencji, które wspierają wykrywanie chorób, szczególnie rzadkich, często także ukrytych. Teraz planuje ekspansję zagraniczną. Właśnie pozyskała 10 mln zł na dalszy rozwój. Organizatorem tej rundy finansowania jest fundusz 4growth VC, a koinwestorem NCBR Investment Fund. 

Obecnie Saventic Health skupia się na wykrywaniu chorób rzadkich w czterech obszarach: nowotworów krwi, innych nienowotworowych chorób hematologicznych, chorób spichrzania lizosomalnego i zaburzeń odporności.

Globalny rynek systemów wsparcia decyzji klinicznych jest obecnie wyceniany na 2 mld dolarów i rośnie w tempie 25-30% rocznie. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się rynków w sektorze ochrony zdrowia. Wzrost ten stymulują korzyści dla pacjentów, dostawców usług medycznych i innych interesariuszy, takie jak: szybsza diagnoza i lepsza jakość obsługi pacjenta, obniżenie kosztów diagnostyki i leczenia, ułatwienie pracy lekarzom czy unikanie błędów w postaci braku lub nietrafnej diagnozy.

Do tej pory Saventic Health opracował ponad 30 algorytmów, które przeanalizowały dane kliniczne blisko 1 mln pacjentów. Spółka współpracuje w tym zakresie z ponad 20 ośrodkami medycznymi. Zaowocowało to przełomowymi wynikami w postaci zdiagnozowanych pacjentów.

System jest zaawansowanym narzędziem analitycznym wyposażonym w najbardziej nowoczesne rozwiązania sztucznej inteligencji, z zaimplementowaną wiedzę medyczną, historycznymi danymi z około 320 mln rekordów dla ponad 3 milionów pacjentów. Rozwiązanie to może być integrowane z już istniejącymi i wykorzystywanymi w ochronie zdrowia systemami na zasadzie “plug and play”.

Saventic Health rozpoczęła działalność operacyjną w 2019 r. Ponad dwudziestoosobowy zespół tworzą głównie lekarze oraz specjaliści IT i data science. Na czele spółki stoją jej założyciele: Szymon Piątkowski, CEO oraz prof. Grzegorz Basak, CMO.

Czytaj dalej

Więcej o Saventic Health:

www.saventic.com

Przeciwdziałanie oszustwom w sieci – nowa inwestycja NCBR Investment Fund ASI S.A.

  zobacz więcej

Przeciwdziałanie oszustwom w sieci – pierwszy exit NCBR Investment Fund ASI S.A. zakończony sukcesem.

Spółka zajmuje się rozwojem i dostarczaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego z obszaru Cyber Security, wykorzystującego uczenie maszynowe w celu profilowania użytkowników (KYC) oraz przeciwdziałania oszustwom w sieci (Anti-Fraud).

Firma Nethone opracowała autorskie rozwiązanie do zapobiegania oszustwom, oparte na podejściu Know Your Users™, które umożliwia kompleksowe i wielowymiarowe profilowanie wszystkich użytkowników online, a w efekcie odpowiednią ochronę przed oszustwami w sieci.

Spółka w realizacji swoich działań koncentruje się na odpowiednim poznaniu klientów i zrozumieniu ich prawdziwych motywów, co stanowi istotę podstawowego narzędzia nowej ery usług zorientowanych na klienta.

Spółka Nethone działa w modelu SaaS. Dzięki autorskiemu profilowaniu użytkowników online i technologii ML, Nethone wykrywa i zapobiega oszustwom płatniczym oraz przejęciom kont z ogromną skutecznością.

Czytaj dalej

Więcej o Nethone:

www.nethone.com

Czas na polskie technologie w amerykańskiej ochronie zdrowia

  zobacz więcej

NCBR Investment Fund zainwestuje w polski startup Talkie.ai, oferujący automatyzację obsługi klienta z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Spółka pozyskała 12,5 mln zł od polsko-austriackiego konsorcjum funduszy VC z udziałem NIF. Nowe środki spółka przeznaczy na dalszą specjalizację w tworzeniu technologii dla branży ochrony zdrowia oraz ekspansję w Stanach Zjednoczonych, skąd już dziś pochodzi ponad 20 proc. klientów Talkie.ai.

Postawienie na Talkie.ai to kolejna ciekawa i wartościowa inwestycja NCBR Investment Fund. Startup wspiera ważne procesy biznesowe oraz nas jako obywateli i pacjentów. Wskazuje również na ogromną użyteczność sztucznej inteligencji i na to, jak dobrze zaprojektowane algorytmy mogą ułatwiać nam życie. Coraz więcej firm korzysta ze sztucznej inteligencji do obsługi klienta. Boty stały się bardziej popularne zwłaszcza w  ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy pandemia wymusiła na nas zdalne załatwianie wielu spraw, a firmy musiały odciążyć oblegane infolinie. Z pewnością rozwiązania oferowane przez Talkie.ai, które już teraz decydują o przewadze spółki na tle konkurencji, pozwolą na jej dalszy pomyślny rozwój i sprawią, że będzie to jedna z tych firm, które promują najlepszą polską myśl technologiczną – mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Talkie.ai oferuje w pełni zautomatyzowane rozwiązania z zakresu obsługi klienta, przydatne wszędzie tam, gdzie wiodącym kanałem kontaktu jest infolinia telefoniczna, w szczególności w najbardziej perspektywicznej branży, jaką jest ochrona zdrowia. Spółka projektuje i tworzy algorytmy uczenia maszynowego (ang. machine learning), które zapewniają wyróżniający w branży ochrony zdrowia poziom rozumienia języka naturalnego (ang. natural language understanding).

Czytaj dalej

Więcej o Talkie.ai:

www.talkie.ai

Plenti rozwija PlentiPartners dla przedsiębiorców

  zobacz więcej

NIF wraz ze swoim funduszem partnerskim 4Growth oraz innymi inwestorami zainwestował ponad 23 mln w polski startup Plenti. W ramach pozyskanych środków z rundy finansowania Plenti rozwija PlentiPartners dla przedsiębiorców.

Plenti oferuje kompleksową platformę pozwalającą na wynajem krótko- i długoterminowy najnowszej technologii bez wychodzenia z domu. Klienci dokonują wynajmu poprzez aplikację mobilną dostępną w AppStore oraz Google Play, a także poprzez aplikację webową. W ofercie spółki są m.in. laptopy, telefony, sprzęt do domu i ogrodu, kamery itp. Ponadto Plenti gromadzi oraz analizuje dane dotyczące wykorzystania elektroniki, co może zostać wykorzystane przy współpracy z dużymi producentami.

W ramach programu PlentiPartners Plenti organizuje przedsiębiorcom zakup urządzeń elektronicznych, które dalej są wypożyczane przez pośrednictwo Plenti klientom. Swoim PlentiPartnerom startup wypłaca stały miesięczny czynsz i wykupuje urządzenia po ustaniu współpracy. Rozwiązanie proponowane przez Plenti pozwala przedsiębiorcom zarabiać na wynajmie sprzętu elektronicznego, a samym klientom daje możliwość korzystania z potrzebnego sprzętu bez konieczności jego posiadania.

NIF z przyjemnością dokonał inwestycji w Plenti, który jest liderem na rynku circular economy. Zespół adresuje istotny problem, który doskonale wpisuje się w wyzwania związane z gospodarką obiegu zamkniętego i planowanymi dyrektywami wdrażanymi przez Unię Europejską. Plenti w szczególny sposób łączy zaawansowane, technologicznie rozwiązania fintech w zakresie credit scoring ze skalowalnością modelu marketplace, wypełniając zauważalną lukę na polskim rynku. Założyciele Plenti stworzyli silny zespół osiągający ponadprzeciętne wyniki finansowe. Jako NIF cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć spółkę, by zintensyfikować jej rozwój – powiedział Paweł Materniak, dyrektor inwestycyjny w NCBR Investment Fund.

Więcej o plenti:

www.plenti.app

Polski medtech FindAir

  zobacz więcej

Polski medtech FindAir, który rewolucjonizuje leczenie astmy za pomocą inteligentnych inhalatorów, uzyskał od inwestorów 7 mln zł w rundzie seed. Środki pozyskane od funduszu 4growth VC w koinwestycji z NCBR Investment Fund spółka przeznaczy na dalsze badania i rozwój produktów oraz skalowanie sprzedaży w USA, na tamtejszym szybko rosnącym rynku.

Założony przez Michała Czyża, Tomasza Mikosza i Jacka Mikosza startup FindAir zajmuje się tworzeniem sprzętu i oprogramowania do zbierania danych o stosowaniu leków w leczeniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), zdalnego monitorowania stanu zdrowia pacjenta oraz komunikacji z lekarzem. Spółka jest pionierem tego typu rozwiązań w Europie i jednym z trzech wiodących graczy na rynku inteligentnych inhalatorów na świecie.

Rozwiązania FindAir są dopuszczone do użytku jako wyrób medyczny na terenie Unii Europejskiej i są już wykorzystywane w szpitalach m.in. w Holandii, Belgii, Francji, Grecji, Irlandii i Niemczech. Ponadto są dostępne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, skąd już dzisiaj pochodzi 40 proc. przychodów spółki.

FindAir działa w branży technologii medycznych od 2017 r. System FindAir składa się z urządzeń do zdalnej kontroli użycia inhalatora, aplikacji mobilnej oraz platformy internetowej do przeglądania danych.

Więcej o FindAir:

www.findair.pl