NCBR Investment Fund ASI S.A. jest alternatywną spółką inwestycyjną, o której mowa w art. 8a Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 poz. 95).

Aktualnie jedynym akcjonariuszem NCBR Investment Fund ASI S.A. jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – https://www.gov.pl/web/ncbr/grupa-ncbr

 

 

Wezwania do złożenia akcji w celu ich dematerializacji

Opublikowano: 20 września 2020

https://nifasi.pl/2020/09/20/wezwania-do-zlozenia-akcji-w-celu-ich-dematerializacji/