Podsumowanie ofert (w zakresie ceny)

Podsumowanie ofert (w zakresie ceny) złożonych przez wykonawców do dnia 25 maja 2020 r., do godziny 12.00, w związku z zamówieniem na usługi społeczne i inne szczególne usługi prowadzonym przez NCBR Investment Fund ASI S.A (numer zgłoszenia: 002/ZPNIF/2020)

Załączniki:
Podsumowanie otwarcia ofert (2)

Opublikowano: 25 maja 2020