Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rozpoznania rynku (szacowania wartości zamówienia)

Niniejsze rozpoznanie nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej: „ustawa P.z.p.”) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Rozpoznanie składane jest w celu oszacowania wartości zamówienia, w kontekście uruchomienia postępowania we właściwym trybie ustawy P.z.p., którego przedmiotem będzie: „Świadczenia usług obsługi prawnej związanej z procesem inwestycyjno-transakcyjnym spółki NCBR INVESTMENT FUND ASI S.A. – inwestycje w Spółki Portfelowe”. Zaznaczamy, że:

  • proces weryfikacji raportu due diligence będzie miał miejsce przy każdej inwestycji;
  • nie będzie konieczności przygotowywania Shareholders Agreement (część zapisów będzie zawierała dwustronna umowa o współpracy zawierana z Funduszami Partnerskimi na wcześniejszym etapie, a część zapisów (trójstronna) umowa ko-inwestycyjna).

Informujemy, że finalna kwota podana w formularzu dla zaktualizowanych punktów I.1.2) – I.1.4) powinna być obliczona za dwa procesy tj. w ten sposób, że jeśli np. wyceniają Państwo proces negocjacyjny dla jednej spółki na 1 zł to cena podana w formularz powinna wynosić 2 zł (tj. finalna cena za dwa procesy). Dla punktu I.1.1) kwota powinna być podana za jeden proces (proces będzie jednorazowy; niezwiązany z liczbą inwestycji prowadzonych przez NIF). Prosimy o dostarczenie załączonego formularza ofertowego do dnia 8 czerwca 2020 roku (do końca dnia) na adres mailowy: biuro@nifasi.pl W przypadku pytań, prosimy o kontakt mailowy – biuro@nifasi.pl

Pliki do pobrania:
ETAP 2 FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ
NIF zapytanie ofertowe proces inwestycyjny v2
NIF zapytanie ofertowe proces inwestycyjny

Opublikowano: 1 czerwca 2020