Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr zgłoszenia 002/ZPNIF/2020) na usługi społeczne (zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) dla NCBR Investment Fund ASI S.A. – zakup eksperckich usług prawnych.

Załączniki:
Informacja o wyborze oferty

Opublikowano: 8 czerwca 2020