Zachęcamy do składania ofert na usługi prawne

Szanowni Państwo, zachęcamy do składania ofert na usługi prawne zgodne z Zapytaniem Ofertowym, które znajduję się poniżej. Wypełnione Formularze Ofertowe należy dostarczyć na adres email: biuro@nifasi.pl do dnia 30 września do godziny 18.00Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym należy kierować na podany powyżej adres email.

Pobierz formularz Ofertowy

Opublikowano: 1 września 2020