Wezwania do złożenia akcji w celu ich dematerializacji

Realizując obowiązek wynikający z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 ze zm.) poniżej zostają zamieszczone wezwania do złożenia akcji w celu ich dematerializacji.

Załączniki:
1) (29.09.2020) – pobierz
2) (13.10.2020) – pobierz
3) (27.10.2020) – pobierz
4) (10.11.2020) – pobierz
5) (24.11.2020) – pobierz

Opublikowano: 20 września 2020