NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) oraz Polska Agencja Handlu i Inwestycji S.A. (PAIiH) zawarły Porozumienie o Współpracy.

W ramach podpisanego Porozumienia strony zadeklarowały długoterminową i ścisłą współpracę w zakresie wzajemnego promowania swojej działalności celem pełnej synergii oraz jak najefektywniejszego wykorzystania potencjału stron w zakresie wspierania inwestycji oraz rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

– W Polsce dokonuje się kolejna, niezwykle dynamiczna, faza rewolucji technologicznej i cyfrowej, otwierająca szereg możliwości inwestycyjnych w sektorze badawczo-rozwojowym. Celem współpracy jest między innymi prezentowanie międzynarodowym partnerom i zagranicznym inwestorom naszych możliwości oraz przewag technologicznych. W trudnych czasach globalnego wyzwania pandemicznego chcemy działać w pełnej synergii z rynkiem i odważnie rozwijać współpracę na rynku kapitałowym. To również nasza odpowiedź na obecną sytuację – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

Więcej o NIF: http://nifasi.pl/
Więcej o PAIiH: https://www.paih.gov.pl/pl

Opublikowano: 3 listopada 2020