Zachęcamy do składania ofert na usługi prawne

Szanowni Państwo, zachęcamy do składania ofert na usługi prawne zgodne z Zapytaniem Ofertowym, które znajduję się poniżej.

Wypełnione Formularze Ofertowe należy dostarczyć na adres email: biuro@nifasi.pl do dnia 31 stycznia 2021 do godziny 18.00Wszelkie pytania związane z Zapytaniem Ofertowym należy kierować na podany powyżej adres email.

Załączniki:
Pobierz formularz Ofertowy

Opublikowano: 15 stycznia 2021