Międzynarodowa współpraca inwestycyjna w regionie Morza Bałtyckiego

Inwestycje w innowacyjne podmioty z szansami biznesowymi na skalę globalną to najważniejszy cel umowy o współpracy podpisanej przez NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) z największym w regionie Morza Bałtyckiego funduszem Change Ventures.

– NIF systematycznie poszerza grono funduszy partnerskich, zapraszając do współpracy doświadczone i dynamiczne podmioty. Umowa z pierwszym i największym w regionie bałtyckim funduszem VC Change Ventures to ważny etap w naszym rozwoju, otwierający wiele możliwości i rynków w działalności koinwestycyjnej w Europie. Wspólnie będziemy wspierać podmioty z naszego regionu, mające szanse rozwijać swoje biznesy w skali globalnej – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF.

Change Ventures to estoński fundusz, specjalizujący się w inwestycjach na etapie wstępnym i w kolejnych rundach na poziomie od 400 tys. do 2 mln euro.

– W Change Ventures koncentrujemy się na inwestowaniu w ambitne bałtyckie fundusze, które tworzą globalne rozwiązania, służące międzynarodowym klientom od samego początku i zaprzęgają technologie do zmian w świecie, znacząco poprawiając życie użytkowników – mówi Yrjo Ojasaar, Co-Founder i Investment Partner w Change Ventures

Change Ventures aktywnie obserwuje potencjał rozwojowy i warunki współpracy na polskim rynku. Jedną z inwestycji Change Ventures w Polsce jest Timbeter – firma, która rozpoczęła współpracę z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych na rzecz pilotażowego projektu zastosowania aplikacji Timbeter w jednym z rejonów Lasów Państwowych. W czasie tego projektu inspektorzy leśni będą używać unikalnych funkcji systemu informacyjnego Timbeter (sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe) do cyfrowych pomiarów i raportów.

NIF jest polskim koinwestycyjnym Funduszem venture capital, powołanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa, będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I).

Opublikowano: 14 września 2021