INWESTYCJE W GLOBALNY SUKCES RYNKOWY

Wspólne inwestycje w przedsiębiorstwa technologiczne, w tym przemysł 4.0 i biotechnologię to najważniejsze cele umowy o współpracy partnerskiej pomiędzy NCBR Investment Fund ASI S.A (NIF) i Fidiasz EVC. To już siódmy partner inwestycyjny NIF.

Fidiasz EVC to stworzony przez Krzysztofa Domareckiego, założyciela Grupy Selena, polski fundusz inwestycyjny, którego celem jest współtworzenie najlepszych i najbardziej innowacyjnych polskich produktów i rozwiązań oraz wprowadzanie ich na rynki międzynarodowe.

– Rozpoczynamy współpracę z funduszem Fidiasz, który stawia sobie bardzo ambitne cele inwestycje, zbieżne z założeniami NIF. Łączymy siły, aby wspólnie inwestować w innowacyjne polskie spółki, szczególnie działające w obszarze nowych technologii. Firmy w Polsce odnoszą duże sukcesy na rynku lokalnym, a my chcemy im pomóc na kolejnych etapach wzrostu i globalnej ekspansji – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF.

Fundusz Fidiasz łączy doświadczenia biznesowe z wielu rynków z doświadczeniami menedżerów zarządzających w różnych branżach oraz pomysłami biznesowymi innowatorów i twórców nowych technologii.

– Dzięki współpracy z NIF będziemy mogli wspólnie inwestować w podmioty, które pierwszy etap finansowania mają już za sobą, realizują poważne projekty i potrzebują znaczącego finansowania. Ten etap rozwoju firm wymaga szczególnego wsparcia, zarówno merytorycznego jak i finansowego, co mam nadzieję uda się nam razem zapewnić – mówi Sławomir Borkowski, Dyrektor Inwestycyjny Fidiasza.

Fundusz Fidiasz inwestuje w innowacyjne firmy z obszaru przemysłu, robotyki, biotechnologii, fintech i edtech, mających produkty zdolne do zajęcia pozycji na rynkach międzynarodowych. Kluczowym elementem strategii jest ich wszechstronne wsparcie w różnych obszarach, niezbędnych do odniesienia sukcesu rynkowego. Fundusz jest zainteresowany współpracą z firmami, które pomyślnie już przeprowadziły działania w celu weryfikacji swojej innowacyjnej technologii lub produktu.

NIF wspólnie z funduszem Fidiasz zaprasza spółki do składania projektów inwestycyjnych w sektorach, takich jak: internet rzeczy, bio-agro, nowe materiały i rozwiązania dla przemysłu, fin-tech, nowoczesne materiały dla budownictwa i niekonwencjonalne źródła energii.

NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł. Do grona Partnerów Inwestycyjnych NIF już należą: Enea Innowacje, BrigdeOne, PGE Ventures, Change Ventures, Aria, Vinci Capital i Fidiasz.

Fidiasz jest polskim funduszem inwestycyjnym, stworzonym przez Krzysztofa Domareckiego, założyciela Grupy Selena oraz współtwórcę jej międzynarodowego sukcesu. Koncepcja funduszu zakłada łączenie doświadczeń biznesowych z wielu rynków z doświadczeniami menedżerów zarządzających w różnych branżach oraz pomysłami biznesowymi innowatorów i twórców nowych technologii. Chcemy współtworzyć najlepsze i najbardziej innowacyjne polskie produkty i rozwiązania oraz wprowadzać je na rynki międzynarodowe. Aktywna praca ze spółkami portfelowymi, dzielenie się bogatym doświadczeniem zespołu Funduszu i zapraszanych ekspertów są elementami wyróżniającymi Fidasza na rynku funduszy VC.

Opublikowano: 13 października 2021