EIT InnoEnergy partnerem inwestycyjnym NIF

Obszary energii, cleantech, mobilności oraz technologii smart to najważniejsze możliwe kierunki wspólnych inwestycji NIF i EIT InnoEnergy, które podpisały umowę o współpracy inwestycyjnej.

EIT InnoEnergy jest funduszem i akceleratorem innowacji działającym globalnie na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Firma została utworzona w 2010 roku przez Europejski Instytut Technologii i Innowacji (EIT) powołany przez Komisję Europejską.

– NCBR Investment Fund poprzez umowę o współpracy inwestycyjnej z EIT InnoEnergy istotnie poszerza obszary swoich zainteresowań inwestycyjnych oraz budowania relacji kapitałowych w Polsce i w Europie. Ogromne doświadczenie funduszu, powołanego przez Europejski Instytut Technologii i Innowacji, w inwestycjach w startupy i projekty inwestycyjne z zakresu energetyki odnawialnej, elektromobilności czy technologii smart pomoże nam w efektywnym inwestowaniu w polskie podmioty, planujące rozwój i ekspansję rynkową w tych strategicznych obszarach – podkreśla Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF.

– Możliwość współpracy z NCBR Investment Fund ASI jest dla nas niezwykle istotna, ponieważ pozwoli na uruchomienie jeszcze większego wsparcia obiecującym spółkom i zespołom. Realizacja ambitnych projektów w obszarze transformacji energetycznej wymaga cierpliwego kapitału i unikalnego wsparcia merytorycznego, a wspólnie będziemy mogli skuteczniej realizować ten cel – mówi Szymon Kwiatkowski, Investment Manager, EIT InnoEnergy.

EIT InnoEnergy to europejski fundusz inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, zarówno w Europie, jak i poza nią. Fundusz zapewnił finansowanie i dodatkowe wsparcie około 380 start-upom, w tym ponad 30 podmiotom działającym na rynku bateryjnym takim jak Northvolt (producent zrównoważonych baterii), Skeleton Technologies (światowy lider w dziedzinie ultrakondensatorów) czy Verkor (francuska firma budująca gigafabrykę do produkcji swoich ogniw akumulatorowych). Od powstania w 2010 r., przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) będącego organem Unii Europejskiej, firma zainwestowała w innowacje w zakresie zrównoważonej energii 560 milionów euro.

Od 2017 r. EIT InnoEnergy przewodzi przemysłowemu projektowi European Battery Alliance (EBA), którego celem jest zbudowanie silnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu bateryjnego i zabezpieczenie bazy surowcowej dla rozwoju nowoczesnego i ekologicznego przemysłu energetycznego w Europie.

NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł. Do grona Partnerów Inwestycyjnych NIF już należą: Enea Innowacje, BrigdeOne, PGE Ventures, Change Ventures, Aria, Vinci Capital, Fidiasz i  EIT InnoEnergy.

Opublikowano: 10 listopada 2021