Rewolucja cyfrowa to najlepsza inwestycja

Cyfryzacja, gospodarka elektroniczna i usługi cyfrowe dla konsumentów to najważniejsze kierunki wspólnych inwestycji, planowanych przez NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) i fundusz Movens Growth Equity. Podmioty podpisały umowę o współpracy koinwestycyjnej.

 

W planach inwestycyjnych kreślimy szerokie spektrum naszych zainteresowań. Niezwykle dynamiczne procesy cyfryzacyjne, związane z upowszechnieniem usług cyfrowych w biznesie i życiu codziennym, stanowią jednoznaczne wskazanie do działalności kapitałowej w tej przestrzeni – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF. – Jestem przekonany, że wspólne inwestycje z funduszem Movens Growth Equity w polskie podmioty z sektora cyfryzacji, będące już na etapie wzrostu i ekspansji, mają szansę przynieść bardzo dobre efekty biznesowe – dodaje Krzysztof Szubert.

Movens Growth Equity to już jedenasty Partner Inwestycyjny NIF. Fundusz skupia się na spółkach na etapie wzrostu, z potwierdzonym modelem biznesowym, generujących pozytywną EBITDA.

Wierzymy, że rewolucja cyfrowa będzie kontynuowana, a firmy umiejętnie wykorzystujące technologię mają szanse realizować bardzo szybki rozwój. Jesteśmy również przekonani, że rosnący dochód rozporządzalny, starzenie się i świadomość ekologiczna społeczeństwa spowodują rewolucję w stylu życia konsumentów, a wraz z nią pojawią się atrakcyjne szanse inwestowania w „consumer retail”. Widzimy ogromną szansę dla firm z Polski i regionu CEE działających w tych sektorach na dynamiczny rozwój międzynarodowy. Dzięki współpracy z NIF otwieramy nowe możliwości finansowania dla spółek. Pierwsze wspólne inwestycje planujemy na Q1/Q2 2022 – mówi Maciej Kraus, partner zarządzający Movens Growth Equity

Movens Growth Equity inwestuje od 5 do 25 mln zł w firmy technologiczne w sektorze digital economy (IT/Adtech, e-commerce, fintech) i consumer (climate tech, edukacja, zdrowie, mobilność, rozrywka).

NIF jest koinwestycyjnym funduszem venture capital, założonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa, będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł. Wartość pojedynczej inwestycji ze strony NIF wynosi 3-64 milionów zł.

Opublikowano: 24 stycznia 2022