Saventic Health z nowym finansowaniem rewolucjonizuje diagnostykę medyczną

Polska spółka Saventic Health opracowała i sprawdziła w działaniu algorytmy sztucznej inteligencji, które wspierają wykrywanie chorób, szczególnie rzadkich, często także ukrytych. Teraz planuje ekspansję zagraniczną. Właśnie pozyskała 10 mln zł na dalszy rozwój. Organizatorem tej rundy finansowania jest fundusz 4growth VC, a koinwestorem NCBR Investment Fund. 

 

Obecnie Saventic Health skupia się na wykrywaniu chorób rzadkich w czterech obszarach: nowotworów krwi, innych nienowotworowych chorób hematologicznych, chorób spichrzania lizosomalnego i zaburzeń odporności.

– Nowe finansowanie umożliwia nam bardziej dynamiczny rozwój w obecnych obszarach dla aktualnej bazy klientów, tworzenie kolejnych algorytmów wspierających lekarzy w specjalizacjach takich jak kardiologia, dermatologia czy nefrologia, a także dalszy rozwój rozwiązań, z których już dziś korzystają nasi klienci. Dynamicznie rozwijamy się na rynku polskim, a jeszcze w pierwszym półroczu bieżącego roku rozpoczynamy ekspansję zagraniczną. Na pierwszy ogień pójdą Niemcy i Stany Zjednoczone, czyli rynki już nam znane, gdzie uczestniczymy w programach akceleracyjnych lub jesteśmy ich laureatami.  Pozyskany kapitał pozwoli nam na dalszy rozwój usług wsparcia decyzji klinicznych, włączając wykrywanie chorób rzadkich, w segmencie badań klinicznych jak i badań rynkowych – zapowiada Szymon Piątkowski, jeden z założycieli i prezes zarządu Saventic Health.

Globalny rynek systemów wsparcia decyzji klinicznych jest obecnie wyceniany na 2 mld dolarów i rośnie w tempie 25-30% rocznie. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się rynków w sektorze ochrony zdrowia. Wzrost ten stymulują korzyści dla pacjentów, dostawców usług medycznych i innych interesariuszy, takie jak: szybsza diagnoza i lepsza jakość obsługi pacjenta, obniżenie kosztów diagnostyki i leczenia, ułatwienie pracy lekarzom czy unikanie błędów w postaci braku lub nietrafnej diagnozy.

Do tej pory Saventic Health opracował ponad 30 algorytmów, które przeanalizowały dane kliniczne blisko 1 mln pacjentów. Spółka współpracuje w tym zakresie z ponad 20 ośrodkami medycznymi. Zaowocowało to przełomowymi wynikami w postaci zdiagnozowanych pacjentów.

– Naszą misją jest tworzenie kompleksowych rozwiązań wspierających system podejmowania decyzji medycznych dla podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, jak i również szpitali. Obecnie wiele osób przez lata pozostaje niezdiagnozowanych lub ich diagnoza jest błędna. Potrzeba przeciętnie 5 lat od wystąpienia pierwszych symptomów, by wykryć u pacjenta chorobę rzadką. Co więcej, szacuje się, że tylko 1 na 8 osób jest zdiagnozowanych i odpowiednio leczonych. Chcemy przyspieszyć i podnieść efektywność diagnostyki m.in. dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji – deklaruje prof. Grzegorz Basak, drugi z założycieli, wiceprezes i Chief Medical Officer Saventic Health.

System jest zaawansowanym narzędziem analitycznym wyposażonym w najbardziej nowoczesne rozwiązania sztucznej inteligencji, z zaimplementowaną wiedzę medyczną, historycznymi danymi z około 320 mln rekordów dla ponad 3 milionów pacjentów. Rozwiązanie to może być integrowane z już istniejącymi i wykorzystywanymi w ochronie zdrowia systemami na zasadzie “plug and play”.

Saventic Health dostarcza placówkom medycznym wszelkich niezbędnych aplikacji, narzędzi i algorytmów poprzez swoją autorską platformę pod nazwą SARAH. Platforma analizuje w pełni zanonimizowane dane dostępne w elektronicznej dokumentacji medycznej, a następnie dostarcza lekarzom informacji o ryzyku wystąpienia choroby rzadkiej, wraz z uzasadnieniem i rekomendacją odnośnie leczenia.

– Nasza współpraca z Saventic Health to doskonały przykład inwestycji w spółkę technologiczną z potencjałem dokonania przełomu w obszarze obejmującym wiele milionów ludzi na całym świecie. W ramach naszej strategii inwestycyjnej chcemy nadal wspierać perspektywiczne spółki tego typu, z Polski lub regionu CEE, rozszerzając w ten sposób nasze portfolio poza sektory finansowy i ubezpieczeniowy, w których się specjalizujemy – mówi Tomasz Biłous, partner zarządzający funduszu 4growth VC, który dostrzegł potencjał rozwoju spółki.

Z naszej perspektywy inwestycja w spółkę, której rozwiązania łączą świat nowoczesnej medycyny i najnowszych technologii cyfrowych jest obszarem niezmiernie ciekawym i przyszłościowym. Saventic Health jest tego bardzo dobrym przykładem. Spółka otrzymała już wcześniej dofinansowanie od NCBR w ramach tzw. szybkiej ścieżki. Naturalnym jest więc udział naszego funduszu VC w finansowaniu kolejnego etapu rozwoju Saventic Health z użyciem komplementarnych instrumentów inwestycyjnych grupy NCBR – mówi Krzysztof Szubert, prezes zarządu NCBR Investment Fund.

Według Komisji Europejskiej każda choroba dotykająca nie więcej niż 5 osób na 10 tys. może być uważana za rzadką. W praktyce, zidentyfikowane dzisiaj 5-8 tys. chorób rzadkich dotyka 6-8% populacji, tj. ok. 27-36 mln ludzi tylko w samej Unii Europejskiej.

Saventic Health rozpoczęła działalność operacyjną w 2019 r. Ponad dwudziestoosobowy zespół tworzą głównie lekarze oraz specjaliści IT i data science. Na czele spółki stoją jej założyciele: Szymon Piątkowski, CEO oraz prof. Grzegorz Basak, CMO.

* * *

Fundusz 4growth VC specjalizuje się w inwestowaniu w perspektywiczne spółki z obszaru fintech i insurtech, wspiera także innowacyjne projekty technologiczne z innych branż – startupy założone w Polsce lub regionie CEE, z dużym potencjałem ekspansji zagranicznej. Fundusz jest zarządzany przez menedżerów z 20 letnim doświadczeniem w branży bankowo-ubezpieczeniowej i inwestycyjnej: Krzysztofa Bachtę, Tomasza Biłousa i Marcina Jaszczuka. Poprzednio zasiadali w zarządzie Alior Banku, w którym m.in. nadzorowali inwestycje typu CVC w fintechy PayPo i Autenti oraz rozwój obszaru innowacji.

NCBR Investment Fund jest koinwestycyjnym funduszem venture capital, założonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł. Wartość pojedynczej inwestycji ze strony NIF wynosi 3-64 milionów zł.

Szymon Piątkowski – menedżer z ponad 15-letnim doświadczeniem, z wykształceniem w zakresie informatyki (UMK) oraz ekonomii (SGH), zdobywał doświadczenie w konsultingu i doradztwie transakcyjnym dla branży ochrony zdrowia w firmach Big4 w Polsce, Włoszech oraz Wielkiej Brytanii.

prof. Grzegorz Basak – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii, stypendysta programu Top500 Innovators, od 2018 r. kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

 

Kontakt dla mediów:
4growth VC
Marcin Herman
e-mail: marcin.herman@4growthvc.pl
tel: +48 504 135 718

 

Opublikowano: 9 marca 2022