Koinwestycje w farmy solarne i wiatrowe

Koinwestycje w farmy solarne i wiatrowe

NCBR Investment Fund ASI S.A. rozpoczyna współpracę inwestycyjną z litewskim funduszem
INVL Renewable Energy Fund I, należący do grupy inwestycyjnej Invalda INVL,
która zarządza obecnie aktywami o wartości ponad 1,5 mld EUR.
Fundusze planują koinwestycje w energetykę odnawialną.

To kolejny krok w realizacji strategii rozwoju NCBR Investment Fund.
NIF nawiązał współpracę z dwunastym już partnerem. W tym przypadku mówimy o funduszu wchodzącym w skład grupy Invalda INVL, od dawna obecnej na litewskim rynku kapitałowym. Nawet osiemdziesiąt procent naszych wspólnych inwestycji będzie realizowanych na terenie Polski. Dotyczyć będą obszaru, który jest szczególnie wspierany przez NCBR, czyli rozwój OZE. W ramach współpracy poszukiwane będą spółki realizujące farmy wiatrowe i solarne na skalę przemysłową
– mówi dr Remigiusz Kopoczek, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

INVL Renewable Energy Fund I został utworzony w 2021 roku. Jest częścią grupy inwestycyjnej Invalda INVL, która istnieje od 1991 roku jako podmiot zarządzający funduszami private equity oraz funduszami emerytalnymi w regionie CEE/Baltics. Grupa wywodzi się z Litwy – państwa będącego bliskim sojusznikiem Polski oraz członka m.in. Trójkąta Lubelskiego, sojuszu regionalnego powstałego w 2020 roku.

Współpraca z krajami bałtyckimi, inwestycje w energetykę doświadczalną i potencjał naszych partnerów to kluczowe przesłanki do podjęcia współpracy z INVL Renewable Energy Fund I. Otwieramy istotne możliwości inwestowania w strategiczny obszar energetyki solarnej i wiatrowej. Chcemy wspierać w Polsce proces transformacji energetycznej,
która jednocześnie sprzyja wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego w naszym kraju i regionie.
Z krajów bałtyckich pochodzi nasz inny partner – estoński fundusz Change Ventures
– podkreśla Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF).

Grupa Invalda INVL przeprowadziła przejęcia oraz dokapitalizowania spółek na kwotę ok. 1,7 mld EUR. Invalda INVL dokonała dotychczas 18 wyjść inwestycyjnych. Obecnie Grupa ma pod zarządzaniem ponad 1,5 mld EUR aktywów. Regulatorami Invalda INVL są ograny nadzoru finansowego Litwy oraz Łotwy.

Inwestycje w transformację energetyczną w Polsce

Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w energetykę odnawialną, w szczególności w farmy solarne oraz farmy wiatrowe. Grupa działa na terenie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i EFTA, ale większość koinwestycji z NIF może się odbyć w Polsce. Zgodnie z założeniami oczekiwana wielkość pojedynczej transakcji to ok. 3 mln EUR, przy zakresie maksymalnym od 2 mln EUR do 13 mln EUR.

W grupie Invalda INVL pracują osoby z doświadczeniem w dokonywaniu inwestycji w Polsce (np. Trakcja – Tiltra S.A., farmy solarne). Trwają intensywne rozmowy nad potencjalnymi Spółkami Portfelowymi w Polsce. Przewiduje się, że w Polsce wstępnie ma zostać dokonana alokacja aż do 80% portfela, a poszukiwane są potencjalne Spółki Portfelowe, które spełniają następujące warunki:

– realizacja projektu: farma wiatrowa lub solarna w skali przemysłowej,
– wydana zgoda środowiskowa na realizację projektu wraz z warunkami zabudowy,
– uzyskana zgoda na możliwość podłączenia do sieci („grid connection capacity”),
– opłacalne pod względem kosztowym koszty podłączenia do sieci,
– opłacalne pod względem kosztowym koszty dzierżawy nieruchomości na cele projektu bez ryzyka powodzi albo zalania,
– opłacalne pod względem kosztowym możliwości sprzedaży uzyskanej energii,
– horyzont inwestycyjny: 4-5 lat na project development.

Opublikowano: 11 kwietnia 2022