NIF i Fidiasz zainwestują 20 mln zł w rozwój innowacji firmy HiProMine

Dwa fundusze obejmą akcje nowej emisji HiProMine za łączną kwotę 20 mln zł. Producent alternatywnego białka, tłuszczu i nawozu organicznego, wytwarzanego dzięki innowacyjnej, autorskiej technologii hodowli przemysłowej owadów przeznaczy te środki na budowę nowego zakładu. W planach jest też wejście na rynek NewConnect.
Koinwestycje w przedsiębiorstwa technologiczne, w tym przemysł 4.0 i biotechnologię to najważniejsze cele współpracy partnerskiej pomiędzy NCBR Investment Fund ASI S.A (NIF) i Fidiasz EVC, prowadzonej od października 2021 roku. Jej pierwszym efektem jest koinwestycja w innowacyjną firmę HiProMine. Umowa inwestycyjna dotyczy objęcia przez oba fundusze po 50 tys. akcji serii M i pokrycia ich w całości wkładem pieniężnym, wynoszącym po 10 mln zł. Cenę emisyjną akcji ustalono na 200 zł za sztukę.
– Wspólna inwestycja z Fidiasz ASI jest jak dotąd największą, jaką podjął NIF. Fundusz przechodzi obecnie od fazy budowania partnerstw do fazy inwestycji. Coraz częściej informujemy o zaangażowaniu NIF-u w kolejne, perspektywiczne, polskie spółki. Historia spółki HiProMine ilustruje, jak sprawnie funkcjonuje polski ekosystem innowacji. Sięgając po wsparcie z wcześniejszych programów, a obecnie po środki z NIF-u, spółka przeszła od pomysłu po produkcję na skalę przemysłową. Teraz liczymy, że dzięki rozwijanej przez siebie technologii z sukcesem rozpocznie ekspansję międzynarodową – powiedział dr Remigiusz Kopoczek, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
– To nasza pierwsza inwestycja z Funduszem Partnerskim – Fidiasz ASI, któremu dziękujemy za profesjonalnie i sprawne przeprowadzenie transakcji. Z punktu widzenia NIF to istotne, że możemy dokonywać inwestycji na dalszym etapie rozwoju w spółki, które powstały w ramach programu NCBR Bridge Alfa oraz wspierać polską myśl technologiczną – podkreśla Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NIF.
W ramach zawartej umowy HiProMine zobowiązało się m. in. do zadebiutowania na rynku NewConnect, do końca lipca 2022 roku. Umowa określa także kwestie współdziałania spółek Fidiasz i NCBR Investment Fund ASI w procesie wyboru członka Rady Nadzorczej czy ogólnych zasad zbycia akcji.
– Pozyskane środki przeznaczymy na budowę nowego zakładu. Jest to w tej chwili kluczowa dla nas kwestia. Chciałbym zaznaczyć, że jesteśmy jedną z pierwszych firm, która skorzystała z finansowania ze strony NCBiR w ramach programu Brigde Alfa, a do tego jedną z niewielu, którym udało się z sukcesem przejść do produkcji na skalę przemysłową. Cieszę się, że wsparto w ten sposób polską myśl techniczną, która będzie z powodzeniem konkurować z zagranicznymi firmami – mówi prof. Damian Józefiak, członek zarządu i pomysłodawca HiProMine.
Misją HiProMine S.A. jest dostarczanie klientom – producentom pasz gospodarskich i karm dla zwierząt domowych – białka pochodzenia owadziego. Innowacyjna, autorska technologia pozwala robić to na skalę przemysłową która jednocześnie sprzyja maksymalnej efektywności wykorzystania surowców – adresuje globalny problem sustainability.
– Spółka idealnie wpisuje się w strategię NIF, według której chcemy wspierać znakomite spółki, z doskonałym produktem o wysokim potencjale rozwojowym i rynkowym, prowadzane przez wyspecjalizowane zespoły – mówi Paweł Materniak, Dyrektor Inwestycyjny NIF.
Opublikowano: 11 maja 2022