Rwanda nowym kierunkiem inwestycyjnym i rozwojowym dla polskich firm

Współpraca inwestycyjna, biznesowa i projekty innowacyjne to najważniejsze tematy omawiane podczas wizyty w NIF, którą odbył Ambasador Rwandy w Polsce prof. Anastase Shyaky. Spotkanie z Prezesem Zarządu NIF Krzysztofem Szubertem służyło omówieniu możliwych form rozwijania relacji biznesowych w Polsce i Rwandzie.

Jako fundusz inwestycyjny prowadzimy systematyczne obserwacje trendów rynkowych i obiecujących kierunków inwestycyjnych. Rwanda stanowi bardzo ciekawą przestrzeń rynkową, prezentując ogromny potencjał rozwojowy. Jestem przekonany, że możemy znaleźć wspólne obszary działań, w tym poszukać możliwości ekspansji naszych spółek portfelowych w tym rejonie świata – mówi prezes NIF Krzysztof Szubert.

Warto podkreślić, że współpraca z Rwandą rok temu uzyskała stosowane ramy formalne. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau i szef dyplomacji Rwandy Vincent Biruta podpisali trzy porozumienia dotyczące współpracy między resortami spraw zagranicznych obu krajów, szkolnictwa wyższego i cyberbezpieczeństwa. Już teraz Polska jest jednym z najpopularniejszych kierunków na świecie dla rwandyjskich studentów, którzy są zainteresowani uzyskaniem dyplomów w uczelniach zagranicznych. Rwanda jest jedynym krajem w Afryce, w którym wydobywa się i przetwarza rudy cyny. Za wydobywanie i przetwarzanie cyny odpowiedzialna jest polska firma.

Prof. Anastase Shyaka jest ambasadorem Rwandy w Polsce od grudnia 2021 r. Jest absolwentem polskich uczelni: Politechniki  Warszawskiej, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Gdańskiego. W swoim kraju sprawował liczne prestiżowe funkcje m.in. ministra ds. Samorządu Lokalnego, dyrektora generalnego Rwanda Governance Board w Kigali oraz dyrektora Centrum Zarządzania Konfliktem Narodowego Uniwersytetu Rwandy w Butare. Wykładowca akademicki, biegle władający takimi językami jak polski, francuski i angielski.

NIF jest koinwestycyjnym funduszem venture capital, założonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa, będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł. Wartość pojedynczej inwestycji ze strony NIF wynosi 3-64 milionów zł. Fundusz dokonał już swoich pierwszych inwestycji: z funduszem Fidiasz zainwestowano 20 mln zł w rozwój innowacji firmy HiProMine, a wspólnie z 4growth VC – 10 mln zł na dalszy rozwój spółki Saventic Health.

Opublikowano: 1 lipca 2022