Koinwestycje w zaawansowane spółki technologiczne

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) realizować będzie wspólne inwestycje z funduszem Supercharge To już 14. Partner Inwestycjny NIF.

Supercharge Capital to fundusz inwestujący na poziomie 5-10 milionów  EUR w spółki technologiczne na późniejszym stadium rozwoju, operujące w modelu subskrypcyjnym lub marketplace.

– Systematycznie powiększamy grupę naszych kluczowych Partnerów Inwestycyjnych, aby na bazie wspólnych doświadczeń kierować środki inwestycyjne do kolejnych innowacyjnych i przyszłościowych obszarów gospodarki. Partnerstwo z funduszem Supercharge ukierunkuje nasze działania inwestycyjne na sektor spółek technologicznych, będących na kolejnych, bardziej zaawansowanych etapach rozwoju – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

– Niezmiernie cieszy nas zaufanie do zespołu Supercharge oraz możliwość rozpoczęcia strategicznej współpracy z NIF. Nasze pierwsze transakcje były planowane na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych prywatnego kapitału, a dzięki tej kooperacji będziemy w stanie zwiększyć tę kwotę dwukrotnie. Obecne globalne spowolnienie gospodarcze sprzyja i premiuje bliskie naszej strategii zrównoważone finansowo spółki, kreując przy tym korzystną sytuację dla całego sektora technologicznego – mówi Grzegorz Kazulak, Managing Partner w Supercharge Capital.

Supercharge, jako jeden z niewielu funduszy w regionie CEE skupia się na mniejszościowych inwestycjach typu secondaries, uzupełniając istniejącą na rynku lukę kapitałową.

– Wierzymy, że idealnie wpisujemy się w istniejącą na rynku lukę, gdyż, z jednej strony widzimy presję pochodzącą ze strony LPs funduszy seed’owych na zrealizowanie realnych zwrotów przez zarządzających, z drugiej trudności z dostępem do kapitału na późniejszych etapach spowodowane istotnym ochłodzeniem nastrojów wśród inwestorów. Dodatkowo coraz częściej spotykamy się z chęcią zabezpieczenia swojej pozycji finansowej przez założycieli i/lub pracowników spółek technologicznych, dzięki czemu mamy szansę zaadresować potrzeby wszystkich uczestników transakcji – dodaje Grzegorz Kazulak.

NCBR Investment Fund ASI S.A. to koinwestycyjny fundusz venture capital, należący do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – agencji wykonawczej Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Fundusz specjalizuje się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Przewidywany budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Opublikowano: 8 sierpnia 2022