NCBR Investment Fund ASI S.A. nawiązał współpracę z IPOPEMA TFI

NCBR Investment Fund podpisał umowę o współpracy z IPOPEMA TFI oraz funduszem Venture FIZ, który stał się tym samym 15-tym Funduszem Partnerskim NIF. To ogromna szansa na efektywne wsparcie perspektywicznych spółek technologicznych.

IPOPEMA TFI S.A. jest największym w Polsce towarzystwem funduszy inwestycyjnych pod względem zarządzanych aktywów ok. 58,3 mld zł na koniec lutego 2023. Towarzystwo skupia się na kreowaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestorów, a także na tworzeniu funduszy o alternatywnej polityce inwestycyjnej.

Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to fundusz Venture Capital, działający na polskim rynku od 2015 r. Venture FIZ inwestuje w spółki typu start-up z zakresu dziedzin technologicznych, w tym: e-commerce, gaming, IoT, SaaS, Big data, biotechnologia i medtech, AI, energia i materiały. Fundusz zrealizował 29 bezpośrednich inwestycji typu VC oraz trzy inwestycje w fundusze z programu Bridge Alfa w NCBiR, które inwestują w projekty deeptech, na łączną kwotę ponad 133 mln PLN. Osobami zarządzającymi Funduszem są Oktawian Jaworek, Marcin Leszczyłowski oraz Michał Olszacki, a funkcję podmiotu zarządzającego pełni Ipopema TFI. Więcej o Venture FIZ można przeczytać na stronie www.vc.ipopematfi.pl

– Cieszymy się, że dołączyliśmy do grona partnerów inwestycyjnych IPOPEMA TFI. Współpraca ta pozwoli nam na komercjalizację i ekspansję kolejnych, innowacyjnych projektów B+R+I. Liczymy na owocną współpracę i osiągnięcie wspólnych celów – mówi Paweł Materniak, Dyrektor Inwestycyjny NCBR Investment Fund.

Nawiązana współpraca jest pierwszym krokiem do wspólnych inwestycji.

Opublikowano: 21 marca 2023