Szeroka reprezentacja Grupy NCBR na Carpathian Startup Fest

15-16 czerwca, w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się wydarzenie, które przyciągnęło startupy z całej Polski, mowa o trzeciej edycji Carpathian Startup Fest. Były to dwa dni pełne ciekawych dyskusji i wystąpień, prezentacji startupów oraz spotkań biznesowych. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz NCBR Investment Fund. 

CSF to wydarzenie organizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny „Aeropolis”, poświęcone przedsiębiorczości i technologii, które gromadzi startupy, inwestorów, korporacje, media i founderów. Eksperci NCBR i NCBR Investment Fund przez dwa dni odbyli szereg rozmów biznesowych, z podmiotami zainteresowanymi ich działalnością, jak również możliwościami pozyskania środków na rozwój.

Eksperci obydwu instytucji byli również jurorami w konkursie dla startupów. Bogusław Taźbirek, ekspert w Dziale Funduszy Kapitałowych NCBR oceniał projekty w kategorii „Najlepszy pomysł biznesowy (Idea Challenge)”, z kolei Paweł Materniak, dyrektor inwestycyjny w NIF pełnił rolę sędziego w Jury konkursowym dla kategorii „Startup” i „Scaleup”.

Najlepsze startupy

Zwycięzcą kategorii Idea Challenge została firma SensoryDent, opracowująca rozwiązanie innowacyjnej technologii VR, która w połączeniu z haptyką stanowi ważny pomost łączący zajęcia przedkliniczne z klinicznymi w stomatologii. W kategorii „Scaleup” najlepsza okazała się spółka Plantalux, która dostarcza kompletne systemy doświetlania roślin dla upraw w kontrolowanych warunkach. Spółka jest też grantobiorcą środków Funduszy Europejskich, z programu Bridge Alfa, realizowanego przez NCBR. Z kolei w kategorii „Startup” pierwsze miejsce zajęła firma Pergamin, oferująca platformę do przyspieszenia obsługi dokumentów w średnich i dużych firmach. Wszyscy nagrodzeni odebrali wyróżnienia z rąk Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

BRIdge Alfa dla startupów

Drugiego dnia wydarzenia, Bogusław Taźbirek z NCBR wygłosił prezentację „BRIdge Alfa – droga do sukcesu startupu”, w której przedstawił program realizowany ze środków Funduszy Europejskich, Programu Inteligentny Rozwój. Ekspert wskazał w wystąpieniu zasady jego realizacji, jak również siłę oddziaływania.

Do tej pory, w ramach BRIdge Alfa, dofinansowanie otrzymało niemal 1150 spółek o wartości ok. 990 mln zł. Najpopularniejszy zakres branżowy projektów to KIS 10 – inteligentne sieci i technologie (prawie 40% projektów), KIS 1 – zdrowe społeczeństwo (prawie 24% projektów), KIS 11 – automatyka i robotyka oraz KIS 12 – inteligentne technologie kreacyjne (obydwa po ok. 6% projektów). Okres realizacji projektów kończy się 31 grudnia 2023, obecnie w trakcie realizacji są ostatnie projekty. Obecna liczba wyjść z inwestycji wynosi około 10% projektów, z których większość to pełne dezinwestycje, a pozostałe to dezinwestycje częściowe związane np. z realizacją opcji managerskich czy zapisów umów inwestycyjnych.

Serdecznie dziękujemy za inspirujące spotkania.

      

Opublikowano: 19 czerwca 2023