Informacja dotycząca zmiany w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Działając w imieniu NCBR Investment Fund ASI S.A. wewnętrznie zarządzającym NCBR Investment Fund ASI S.A. informujemy, że dnia 29 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

 

Pełna informacja w formacie PDF:

Informacja dotycząca zmiany w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi

Opublikowano: 31 października 2023