ABAN.VC kolejnym Funduszem Partnerskim NIF

Na mocy podpisanej umowy, ABAN.VC został 17. Funduszem Partnerskim współpracującym z NCBR Investment Fund.

ABAN Sp. z o.o. jest podmiotem zarządzającym szeregiem Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych, działającym na rynku od 2014 roku i skupiającym ponad 40 aktywnych inwestorów prywatnych (Business Angels). Wysokość realizowanych przez Fundusz inwestycji to 3-15 mln PLN. Są one zorientowane w szczególności na branże GreenTech, FinTech, Life Science, Robotyka i Automatyzacja, IT/ICT. Obecnie w portfelu Partnera Zarządzającego są takie inwestycje jak m.in. SentiOne, Nano Games czy Hynfra. W tym roku Fundusz Partnerski zrealizował udane wyjście inwestycyjne ze spółki Paymento Financial, której 100% akcji nabył podmiot z grupy ING Banku Śląskiego.

Wierzę, że współpraca z NIF przyspieszy proces zbierania rund inwestycyjnych dla spółek znajdujących się w naszym pipelinie poprzez podwojenie wnoszonego przez nas kapitału prywatnego – powiedział Piotr Kupczak, Partner Zarządzający ABAN.VC.

Obydwie strony liczą na sprawną realizację pierwszych wspólnych inwestycji.

Cieszę się, że podpisaliśmy Umowę o Współpracy z ABAN.VC. To inwestor dostarczający dużą wartość dodaną poprzez swoich zaangażowanych inwestorów prywatnych. Liczymy, że również naszemu partnerowi ta współpraca otworzy nowe perspektywy biznesowe – podsumował Piotr Soroka, Manager Inwestycyjny NIF.

Opublikowano: 4 grudnia 2023