Kolejny sukces spółki HiProMine

HiProMine, spółka portfelowa NCBR Investment Fund, uruchomiła drugą część Centrum Genetycznego w Robakowie oraz zakończyła budowę zakładu produkcji w Karkoszowie. To ogromny krok w rozwoju firmy, mający również przełożenie na jej wyniki giełdowe.  

Misją HiProMine S.A. jest dostarczanie klientom – producentom pasz gospodarskich i karm dla zwierząt domowych – składników do ich produkcji na bazie białka pochodzenia owadziego. Innowacyjna, autorska technologia pozwala robić to na skalę przemysłową, która jednocześnie sprzyja maksymalnej efektywności wykorzystania surowców, adresując globalny problem zrównoważonego rozwoju.

W 2022 roku spółka uruchomiła pierwszy etap Centrum Genetycznego, co pozwoliło na 20-krotny wzrost jej mocy produkcyjnych. Kolejny, ukończony w grudniu ubiegłego roku etap pozwoli na podobne zwiększenie potencjału. Dodatkowo, trwają prace dążące do uruchomienia produkcji w nowo wybudowanym zakładzie produkcyjnym w Karkoszowie, dzięki któremu spółka planuje wybić się na czołową pozycję w swoim segmencie na rynku europejskim.

Spółka HiProMine jest idealnym przykładem efektywnego wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków publicznych. Najpierw skorzystała z możliwości jakie dają Fundusze Europejskie, dysponowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a w dalszym etapie jej rozwoju pozyskała finansowanie w ramach koinwestycji NCBR Investment Fund oraz Fidiasz ASI – powiedziała Ksenia Wójcik-Karasiewicz, prezes NCBR Investment Fund. – Zaowocowało to skokowym rozwojem przedsiębiorstwa oraz ekspansją na rynki zagraniczne. Sukces firmy przenosi się także na jej wyniki giełdowe, gdzie od ostatniego ogłoszenia, zanotowała skok w wysokości 9,76 punktów procentowych.  

Więcej informacji można przeczytać w artykule money.pl.

Opublikowano: 5 lutego 2024