Rynek VC w 2023 roku

PFR Ventures oraz fundusz Inovo.vc wspólnie opracowały raport „Transakcje na polskim rynku VC 2023”, który obrazuje sytuację na rynku w minionym roku. Jak wskazano, zostało w tym czasie sfinansowanych 399 spółek, z kwotą 2,1 mld zainwestowanego kapitału i zaangażowaniu 210 funduszy. Jednakże, wartość finansowania w stosunku do 2022 roku spadła o 42%.

Spadek finansowania w 2023 roku zupełnie nie dziwi. Znaczącym źródłem kapitału dla startupów są środki publiczne, w tym te, pochodzące z Funduszy Europejskich, a 2023 był to rok „przejściowy” pomiędzy zamykaniem perspektywy finansowej 2014-2020, a rozkręceniem się unijnej perspektywy na lata 2021-2027. Gdy środki publiczne maleją, inwestorzy prywatni robią się bardziej ostrożni – ­komentuje Ksenia Wójcik-Karasiewicz, prezes NCBR Investment Fund.   

Raport bierze pod uwagę szerokie spektrum aspektów dotyczących rynku VC, takie jak inwestycje, koinwestycje, rodzaj i źródła kapitału, przybliża aktywność polskich funduszy, istotne transakcje czy inwestycje sektorowe. W zakresie inwestycji i koinwestycji w porównaniu z latami 2021 i 2022 widać wzrost tych, realizowanych przez polskie fundusze inwestujące w polskie spółki, przy spadku koinwestycji polskich i międzynarodowych funduszy w polskie spółki.

Wielu ekspertów wskazuje na globalny kryzys na rynku VC, który osiągał w 2023 roku znaczące spadki. Tym bardziej cieszy, że polskie fundusze wciąż aktywnie wspierają polskie startupy – mówi prezes Ksenia Wójcik-Karasiewicz. – Jako osoba zarządzająca funduszem publicznym widzę tu ogromną zaletę naszego koinwestycyjnego podejścia, które pozwala na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu (przy większym portfolio), większą efektywność kosztową działania funduszu, minimalizację ryzyka inwestycyjnego oraz zwiększenie dostępu do szerszego wachlarza projektów inwestycyjnych. Rok 2024 może być trudny pod względem dostępności kapitału publicznego dla spółek, ale jako NIF planujemy podwoić nasze inwestycje z zeszłego roku i chcemy zainwestować ok. 90 mln zł.

Jak wskazano w raporcie TOP 3 branż w ogólnej liczbie transakcji to zdrowie, dane i analityka oraz energia. W zakresie HealthTech w 2023 roku przeprowadzono 66 inwestycji o wartości 179 mln zł, w sektorze FinTech – 22 inwestycje o wartości 74 mln zł, w sektorze ClimateTech – 59 inwestycji o wartości 333 mln zł, a FoodTech – 23 inwestycje o wartości 60 mln zł.  

Wsparcie w zbieraniu danych do raportu zapewniły Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Vinci oraz dealroom.co. Pełen raport można znaleźć pod linkiem.

Opublikowano: 19 lutego 2024