Wzmacniamy potencjał polskich firm rodzinnych

NCBR Investment Fund rozpoczął działania na rzecz strategicznej współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. W jej ramach chcemy skoncentrować się na inwestowaniu w innowacyjne firmy rodzinne oraz rozwijaniu koncepcji utworzenia Center for Science, Innovation and Entrepreneurship w Dolinie Krzemowej.
Razem z przedstawicielami Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, Związku Powiatów Polskich oraz innowacyjnych rodzinnych przedsiębiorstw spotkaliśmy się z Profesorem Piotrem Moncarzem ze Stanford University, co przybliża nas do celu.
– Center for Science, Innovation and Entrepreneurship jest projektem, w którym dążymy do utworzenia polskiego huba w Dolinie Krzemowej. W ten sposób chcielibyśmy wspierać współpracę międzynarodową i wymianę wiedzy pomiędzy polskimi firmami a środowiskami naukowymi i biznesowymi z obszaru Zatoki San Francisco w takich obszarach jak nauka, innowacje i przedsiębiorczość – powiedziała Ksenia Wójcik-Karasiewicz, prezes NCBR Investment Fund.
W założeniu, Centrum miałoby promować współpracę między polskimi organizacjami a uniwersytetami, firmami technologicznymi i instytucjami badawczymi z Doliny Krzemowej, organizować spotkania na tematy rekomendowane przez Radę Programową Centrum, a także uczestniczyć w organizacji Amerykańsko-Polskiego Sympozjum Naukowo-Technologicznego.

Opublikowano: 12 marca 2024