Budując europejską przyszłość innowacji – raport dotyczący implementacji działań na rzecz Nowego Europejskiego Planu na Rzecz Innowacji

Nowy Europejski Planu na Rzecz Innowacji (The New European Innovation Agenda – NEIA) to ważny krok w rozwoju europejskiego systemu innowacji. Jego celem jest wspieranie rozwoju nowych technologii i wzmacnianie wiodącej roli Europy w oparciu o transformację ekologiczną i cyfrową. Z raportu Komisji opublikowanego ponad dwadzieścia miesięcy od przyjęcia dokumentu wynika, że  wdrażanie zapisów Planu przebiega prawidłowo. Spośród 25 działań określonych w NEIA: 13 zostało ukończonych, a 11 jest w toku.

Jedną z 5 flagowych inicjatyw Planu są działania skupione na finansowania przedsiębiorstw i zachęcenie inwestowania w europejskie start-upy w dziedzinie zaawansowanych technologii.

Opublikowana w 2022 roku agenda pojawiła się w szczególnym czasie, gdy wyjątkowo cenne stały się: stabilność i bezpieczeństwo całego regionu. Zaawansowane technologie potrzebują przełomowych badań, kapitału, czasu i stabilności. W tym obszarze NIF dokłada również swoją cegiełkę, będąc kolejnym etapem uzupełniającym rynek finansowania innowacji. Inwestujemy w małe i średnie przedsiębiorstwa, będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych. Nasze inwestycje wspierają rozwój przedsiębiorczości i napędzają postęp technologiczny i społeczny – ­komentuje Ksenia Wójcik-Karasiewicz, prezes NCBR Investment Fund.   

Raport, który możesz przeczytać tutaj, szczegółowo analizuje postępy w implementacji NEIA. Obejmuje on osiągnięcia we wszystkich 5 inicjatywach przewodnich, w tym działalność NCBR Investment Fund. Celem raportu jest nie tylko przedstawienie bieżącej sytuacji, ale także wyznaczenie ścieżek dalszego rozwoju innowacyjności w Europie.

Opublikowano: 19 marca 2024