Wsparcie dla innowacyjności polskich firm – współpraca Łukasiewicza i NCBR Investment Fund

Rozwijanie innowacyjności firm, wsparcie eksperckie w komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań to najważniejsze cele Współpracy pomiędzy Łukasiewiczem i NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF)

Obie organizacje rozpoczynają współpracę na rzecz wsparcia przedsięwzięć innowacyjnych poprzez wykorzystanie dotychczasowych własnych doświadczeń i sprawdzonych na świecie modeli komercjalizacji wyników badań. NIF jako fundusz koinwestycyjny venture capital, specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) i Łukasiewicz, będący nauką pracującą dla biznesu, działający m.in. w obszarach cyfrowej transformacji, zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej i czystej mobilności oraz zdrowia, będą wspierać polskie firm w dalszym rozwoju i rynkowej ekspansji.

– Współpraca Łukasiewicza i NIF tworzy znakomitą przestrzeń do spotkania nauki i innowacji z rynkiem i sektorem inwestycji kapitałowych, otwierającą szansę na dalszy rozwój ambitnych projektów i ich rynkową ekspansję. Ogromny potencjał Łukasiewicza to wyjątkowy kapitał naukowy i badawczo-rozwojowy, który chcemy wspierać kapitałem inwestycyjnym. Jestem przekonany, że nasza współpraca przyczyni się do wielu rynkowych sukcesów naszych firm i podnoszenia poziomu innowacyjności w sektorze MŚP – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

– W NCBR budujemy kompleksową ofertę. Chcemy by przedsiębiorcy na każdym etapie dojrzałości swoich biznesów mogli liczyć na nasze wsparcie dla innowacyjnych projektów. Tak jak program BRIdge Alfa skierowany jest do tych najmniejszych spółek w fazie seed lub preseed, dopiero zaczynających działalność, tak chcemy by z pomocy NIF korzystał sektor MŚP. Dzięki współpracy z Centrum Łukasiewicz Fundusz będzie miał do zaoferowania znaczenie więcej niż tylko kapitał. Wierzę, że dzięki temu stanie się on dobrym adresem dla wszystkich, którzy dostrzegają potencjał dalszego rozwoju swoich przedsiębiorstw we współpracy ze światem polskiej nauki – stwierdził dr inż. Wojciech Kamieniecki Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Praca z biznesem i dla biznesu to dla naukowców i inżynierów Łukasiewicza najważniejsze zadanie. Jako organizacja, której zadaniem jest skracanie dystansu pomiędzy przedsiębiorcami a naukowcami, każdego dnia zachęcamy firmy do rzucania nam wyzwań naukowych, rozwiązywania z nami problemów technologicznych. W 15 dni roboczych bezpłatnie dostarczamy alternatywne propozycje projektów i rekomendujemy zespoły ekspertów oraz zaplecze aparaturowe do prowadzenia prac B+R. Współpraca z NCBR Investment Fund pomoże nam wzmocnić ofertę o wsparcie w pozyskiwaniu finansowania dla dobrze rokujących projektów – mów Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Łukasiewicz i NIF chcą poprzez współpracę umożliwiać firmom dostęp do innowacyjnych technologii. Będą również poszukiwać projektów i rozwiązań innowacyjnych, w tym spółek, których produkty lub usługi cechują się „innowacyjnym pierwiastkiem”, oraz dzielić się wiedzą na ich temat. W ramach kooperacji planowane jest także udzielanie wsparcia eksperckiego przy ocenie potencjału komercjalizacyjnego projektów naukowych.

– NIF będzie pomagać przy prowadzeniu badań due diligence w zakresie technologicznym. Bardzo liczymy także, wspólnie z naszymi Podmiotami Partnerskimi NIF oraz Spółkami Portfelowymi, na możliwość korzystania z potencjału naukowców, skupionych w ramach Łukasiewicza. To pozwoli na rozwijanie wielu form współpracy pomiędzy instytutami, naukowcami i przedsiębiorstwami – podkreśla prezes Krzysztof Szubert.  

– 4500 naukowców i inżynierów, unikalna aparatura badawcza, 400 laboratoriów i pracowni stanowi o wyjątkowym potencjalne Łukasiewicza. Razem z możliwościami inwestycyjnymi NCBR Investment Fund możemy stworzyć bardzo atrakcyjne środowisko dla obiecujących projektów B+R i innowacyjnych spółek. W Łukasiewiczu prowadzimy obecnie Akcelerator Łukasiewicza, którego celem jest budowanie kompetencji naukowców Łukasiewicza, umożliwiających tworzenie i zarządzanie spółkami oraz rozwijanie technologii i pozyskiwanie inwestorów. Chcemy zwiększyć liczbę wdrożeń rozwiązań i technologii wypracowanych w Łukasiewiczu za pomocą komercjalizacji pośredniej, czyli spółek kapitałowych w formie np. start-upów, jak również nawiązaniem współpracy z potencjalnymi inwestorami finansującymi – mówi Piotr Dardziński.

Jak wskazują sygnatariusze Listu, bardzo istotne będzie także dążenie do maksymalizacji wykorzystania krajowego potencjału produkcyjnego dla dostawców rozwiązań o charakterze innowacyjnym. Możliwe będzie także zaangażowanie Łukasiewicza i NIF w pozyskiwanie finansowania dla przedsiębiorstw i przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie inwestycji długoterminowych oraz realizacji działań średnio- i krótkoterminowych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia fazy badawczo-rozwojowej – w tym także promocja spółek współpracujących z Centrum wśród Podmiotów Partnerskich NIF oraz promocja NIF wśród podmiotów współpracujących z Centrum.

Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości w Europie i największa organizacja badawcza w Polsce. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. W zaledwie 15 dni proponuje przedstawienie pomysłu na rozwiązanie problemu technologicznego. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

NCBR Investment Fund ASI S.A. (Fundusz) jest koinwestycyjnym Funduszem venture capital, należącym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi od 3 do 64 milionów zł.

ZGŁOŚ SWÓJ CIEKAWY PROJEKT! Więcej o naborze do Funduszu MŚP na www.

Opublikowano: 19 maja 2021