Współpraca dla innowacji w czasach rewolucji cyfrowej

Rozwój innowacyjności w polskich przedsiębiorstwach i wspieranie projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych na polskim rynku, służących rozwojowi nowoczesnego społeczeństwa i przedsiębiorczości to najważniejsze cele współpracy podejmowanej przez NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) i Państwowy Instytut Badawczy NASK. List intencyjny w tej sprawie podpisali dziś przedstawiciele obu podmiotów.

– Obecnie obserwujemy bardzo dynamiczny rozwój sektora cyfrowego. Stajemy się nowoczesnym społeczeństwem informacyjnym, którego zapotrzebowanie na kolejne usługi cyfrowe czy też innowacyjne rozwiązania, oparte na przetwarzaniu dużej ilości danych, w tym sztucznej inteligencji, systematycznie rośnie. Przynosi to ogromną szansę na ekspansję rynkową dla firm, które odnoszą sukcesy na etapie prac badawczo-rozwojowych i rozwijają innowacyjne produkty szeroko rozumianego obszaru transformacji cyfrowej – mówi Krzysztof Szubert, Prezes Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A. – Celem naszej współpracy jest między innymi wspólna obserwacja i analiza dynamicznego rynku cyfrowego i poszukiwanie rozwiązań, które mają szansę na komercjalizację i wyjście na nowe rynki. Wieloletnie doświadczenia NASK w  obszarze cyfryzacji, nowych technologii i cyberbezpieczeństwa będą dla nas istotnym wskazaniem w procesach inwestycyjnych – podkreśla Krzysztof Szubert.

– NASK od wielu lat współtworzy w Polsce rewolucję cyfrową poprzez realizację projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeń konkretnych rozwiązań na rzecz podnoszenia poziomu cyberbezpieczeństwa, zastosowań sztucznej inteligencji czy upowszechnienia usług cyfrowych, zarówno dla administracji publicznej, jak i dla firm czy indywidualnych użytkowników. Nasze sukcesy badawcze chcemy przekładać również na sukcesy rynkowe – mówi Dyrektor NASK Wojciech Pawlak.  – Współpraca z NIF, funduszem powołanym przez NCBR, pozwoli na wymianę doświadczeń naukowych i rynkowych oraz ułatwi budowanie partnerstw na rzecz wprowadzania na rynek dobrych oraz bezpiecznych rozwiązań w sektorze cyfrowym   – dodaje Wojciech Pawlak .

Zgodnie z przyjętymi założeniami NASK i NIF będą podejmować działania, polegające między innymi na współpracy w obszarze wymiany doświadczeń, informacji, promocji oraz realizacji wspólnych działań merytorycznych, takich jak organizacja spotkań i konferencji branżowych, promujących innowacyjne technologie, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transformacji cyfrowej. Instytut i Fundusz będą także wspólnie propagować dobre praktyki w zakresie rozwoju cyfryzacji w Polsce i na arenie międzynarodowej.

Inwestycje w polskie B+R+I – wsparcie dla MSP w fazie wzrostu lub ekspansji

NIF zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty z wielu dziedzin do przesyłania swoich propozycji inwestycyjnych.

ZGŁOŚ SWÓJ CIEKAWY PROJEKT! Więcej o naborze do Funduszu na www.

Opublikowano: 2 czerwca 2021