Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Członka Zarządu Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w związku z uchwałą nr 29/2023 Rady Nadzorczej spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w tym zatwierdzenie treści ogłoszenia o konkursie oraz upoważnienie członka Rady Nadzorczej do otwarcia zgłoszeń, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.

 

Dowiedz się więcej

Opublikowano: 4 maja 2023