PRAWNIK WEWNĘTRZNY – SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje odpowiedzialnych i zaangażowanych osób na stanowisko: PRAWNIK WEWNĘTRZNY – SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata albo posiadanie uprawnienia do wpisania się na listę radców prawnych / adwokatów;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku; preferowane doświadczenie w wiodącej kancelarii prawnej w departamencie prawa korporacyjnego lub w funduszu VC, funduszu private equity lub funduszu funduszy;
 • samodzielność i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego, w tym bardzo dobra znajomość KSH;
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz funduszy inwestycyjnych (w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych);
 • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania opinii na piśmie;
 • wiedza z zakresu corporate governance;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej;
 • mile widziane ukończenie drugiego kierunku studiów z zakresu ekonomii lub finansów lub odpowiednie studia podyplomowe.

Główne zadania:

 • bieżąca obsługa prawna spółki (przygotowywanie wniosków, uchwał, opinii, regulaminów, polityk etc. i ich aktualizacja; weryfikacja prawidłowej realizacji obowiązujących w spółce dokumentów korporacyjnych)
 • współpraca z organami spółki, w tym wsparcie Zarządu w realizacji zadań prawnych, administracyjnych i regulacyjnych;
 • bieżąca komunikacja w ramach grupy NCBR;
 • kontrola zmian prawnych w zakresie funkcjonowania spółki;
 • zastępstwo spółki w postępowaniach przed sądami, w tym KRS;
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi w zakresie spraw korporacyjnych;
 • współpraca ze wszystkimi członkami zespołu przy realizacji wyznaczonych zadań.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: PRAWNIK WEWNĘTRZNY – SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH.
Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH SPÓŁKI

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: CZŁONEK ZARZĄDU DS. INWESTYCYJNYCH. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

 

Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w związku z uchwałą nr 2/2022 Rady Nadzorczej spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycyjnych spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w tym zatwierdzenie treści ogłoszenia o konkursie oraz upoważnienie członka Rady Nadzorczej do otwarcia zgłoszeń, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, Rada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Członka Zarządu ds. Inwestycyjnych spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., (dalej jako „Spółka”).

 

Zgłoszenia Kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego należy:

1) przesłać pocztą tradycyjną na adres biura Zarządu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A.: ul. Wspólna 70, 00-698 Warszawa;
lub
2) przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@nifasi.pl (z zaznaczeniem opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru wiadomości);
lub
3) złożyć w Biurze Zarządu Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., ul. Wspólna 70, 00-698 Warszawa,

w terminie do dnia 11 lutego 2022 roku, do godziny 16.00.

Osobiste składanie zgłoszeń możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 16:00 po uprzednim umówieniu wizyty pod numerem telefonu
+48 504 995 609.

 

Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania, w tym zakresie wymogów formalnych oraz dokumentów i kwestionariuszy, znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki (pliki do pobrania):
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO CZŁONKA ZARZĄDU ds. INWESTYCYJNYCH
Załącznik nr 1 Wyciąg z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym
Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie kandydata na członka organu zarządzającego Spółki
Załącznik nr 3 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie do Zarządu Spółki

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Manager Inwestycyjny / Dyrektor Inwestycyjny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: MANAGER INWESTYCYJNY / DYREKTOR INWESTYCYJNY. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w funduszu VC lub funduszu private equity;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość KSH;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny.

Zadania:

 • analiza ofert funduszy partnerskich ko-inwestycji w spółki portfelowe (m. in weryfikacja spełniania przez spółki portfelowe kryteriów doboru lokat) oraz przygotowywanie odpowiednich raportów będących wynikiem ww. analizy;
 • aktywne poszukiwanie oraz identyfikacja okazji inwestycyjnych – potencjalnych spółek portfelowych spełniających kryteria doboru lokat;
 • udział w negocjacjach umów ko-inwestycyjnych;
 • udział w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami portfelowymi, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie i analizę informacji;
 • monitorowanie polskiego rynku VC i sporządzanie na tej podstawie właściwych jakościowo raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji zadań NIF;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NIF.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: MANAGER INWESTYCYJNY / DYREKTOR INWESTYCYJNY

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Asystent/ka - Młodszy Analityk

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: ASYSTENT/KA – MŁODSZY ANALITYK. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych II stopnia, chętnie o profilu finansowym lub prawnym;
 • zainteresowanie działalnością rynku kapitałowego, w tym procesów inwestycyjnych na rynku niepublicznym (venture capital lub private equity);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe lub praktyki w podmiotach rynku kapitałowego lub spółkach prawa handlowego;

Zadania:

 • dokonywanie wstępnych ocen ofert funduszy VC ubiegających się o status Funduszu Partnerskiego NIF;
 • wsparcie procesu weryfikacji ofert Funduszy Partnerskich ko-inwestycji w potencjalne Spółki Portfelowe;
 • koordynacja działań z zakresu public relations (PR), w tym obecności NIF w mediach oraz na konferencjach branżowych;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NIF, w tym raportów, zestawień, analiz i innych materiałów

Osoba na tym stanowisku będzie współpracowała bezpośrednio zarówno z Członkami Zarządu NIF, jak i z zespołem analitycznym oraz inwestycyjnym.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: ASYSTENT/KA – MŁODSZY ANALITYK

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Analityk Inwestycyjny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: ANALITYK INWESTYCYJNY. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w funduszu VC, funduszu private equity lub funduszu funduszy;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość KSH;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Zadania:

 • dokonywanie oceny ofert funduszy VC ubiegających się o status funduszu partnerskiego (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
 • weryfikacja ofert funduszy partnerskich ko-inwestycji w spółki portfelowe (m. in weryfikacja spełniania przez spółki portfelowe kryteriów doboru lokat);
 • wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek portfelowych, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • monitorowanie polskiego rynku VC i sporządzanie na tej podstawie właściwych jakościowo raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji zadań NCBR Investment Fund;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NCBR Investment Fund.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres:biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: ANALITYK INWESTYCYJNY

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja