PRAWNIK WEWNĘTRZNY – SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje odpowiedzialnych i zaangażowanych osób na stanowisko: PRAWNIK WEWNĘTRZNY – SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe prawnicze oraz tytuł zawodowy radcy prawnego albo adwokata albo posiadanie uprawnienia do wpisania się na listę radców prawnych / adwokatów;
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe na takim samym lub podobnym stanowisku; preferowane doświadczenie w wiodącej kancelarii prawnej w departamencie prawa korporacyjnego lub w funduszu VC, funduszu private equity lub funduszu funduszy;
 • samodzielność i dokładność w wykonywaniu zadań;
 • znajomość prawa cywilnego i handlowego, w tym bardzo dobra znajomość KSH;
 • znajomość regulacji prawnych dotyczących alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz funduszy inwestycyjnych (w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych);
 • umiejętność analitycznego myślenia i precyzyjnego formułowania opinii na piśmie;
 • wiedza z zakresu corporate governance;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego z uwzględnieniem terminologii prawniczej;
 • mile widziane ukończenie drugiego kierunku studiów z zakresu ekonomii lub finansów lub odpowiednie studia podyplomowe.

Główne zadania:

 • bieżąca obsługa prawna spółki (przygotowywanie wniosków, uchwał, opinii, regulaminów, polityk etc. i ich aktualizacja; weryfikacja prawidłowej realizacji obowiązujących w spółce dokumentów korporacyjnych)
 • współpraca z organami spółki, w tym wsparcie Zarządu w realizacji zadań prawnych, administracyjnych i regulacyjnych;
 • bieżąca komunikacja w ramach grupy NCBR;
 • kontrola zmian prawnych w zakresie funkcjonowania spółki;
 • zastępstwo spółki w postępowaniach przed sądami, w tym KRS;
 • współpraca z zewnętrznymi kancelariami prawnymi w zakresie spraw korporacyjnych;
 • współpraca ze wszystkimi członkami zespołu przy realizacji wyznaczonych zadań.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: PRAWNIK WEWNĘTRZNY – SPECJALISTA DS. KORPORACYJNYCH.
Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Manager Inwestycyjny / Dyrektor Inwestycyjny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: MANAGER INWESTYCYJNY / DYREKTOR INWESTYCYJNY. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie w funduszu VC lub funduszu private equity;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość KSH;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny.

Zadania:

 • analiza ofert funduszy partnerskich ko-inwestycji w spółki portfelowe (m. in weryfikacja spełniania przez spółki portfelowe kryteriów doboru lokat) oraz przygotowywanie odpowiednich raportów będących wynikiem ww. analizy;
 • aktywne poszukiwanie oraz identyfikacja okazji inwestycyjnych – potencjalnych spółek portfelowych spełniających kryteria doboru lokat;
 • udział w negocjacjach umów ko-inwestycyjnych;
 • udział w sprawowaniu nadzoru właścicielskiego nad spółkami portfelowymi, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie i analizę informacji;
 • monitorowanie polskiego rynku VC i sporządzanie na tej podstawie właściwych jakościowo raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji zadań NIF;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NIF.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: MANAGER INWESTYCYJNY / DYREKTOR INWESTYCYJNY

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Asystent/ka - Młodszy Analityk

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: ASYSTENT/KA – MŁODSZY ANALITYK. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów wyższych II stopnia, chętnie o profilu finansowym lub prawnym;
 • zainteresowanie działalnością rynku kapitałowego, w tym procesów inwestycyjnych na rynku niepublicznym (venture capital lub private equity);
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe lub praktyki w podmiotach rynku kapitałowego lub spółkach prawa handlowego;

Zadania:

 • dokonywanie wstępnych ocen ofert funduszy VC ubiegających się o status Funduszu Partnerskiego NIF;
 • wsparcie procesu weryfikacji ofert Funduszy Partnerskich ko-inwestycji w potencjalne Spółki Portfelowe;
 • koordynacja działań z zakresu public relations (PR), w tym obecności NIF w mediach oraz na konferencjach branżowych;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NIF, w tym raportów, zestawień, analiz i innych materiałów

Osoba na tym stanowisku będzie współpracowała bezpośrednio zarówno z Członkami Zarządu NIF, jak i z zespołem analitycznym oraz inwestycyjnym.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres: biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: ASYSTENT/KA – MŁODSZY ANALITYK

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja

Analityk Inwestycyjny

NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) – ko-inwestycyjny Fundusz venture capital, poszukuje dynamicznych osób na stanowisko: ANALITYK INWESTYCYJNY. NIF to fundusz specjalizujący się w inwestycjach w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) będące w fazie wzrostu lub ekspansji, komercjalizujące wyniki prac badawczo-rozwojowych (B+R+I). Budżet inwestycyjny Funduszu to 700 milionów zł, wartość pojedynczej inwestycji wynosi 3-64 milionów zł.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe;
 • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe, preferowane doświadczenie w funduszu VC, funduszu private equity lub funduszu funduszy;
 • znajomość procesu inwestycyjnego na rynku niepublicznym (VC lub private equity);
 • znajomość KSH;
 • biegła znajomość języka angielskiego;
 • mile widziane posiadanie certyfikatu potwierdzającego przygotowanie teoretyczne np. CFA, doradca inwestycyjny, makler, ACCA.

Zadania:

 • dokonywanie oceny ofert funduszy VC ubiegających się o status funduszu partnerskiego (m. in. badanie biznesplanów, strategii inwestycyjnych oraz due diligence funduszy VC);
 • weryfikacja ofert funduszy partnerskich ko-inwestycji w spółki portfelowe (m. in weryfikacja spełniania przez spółki portfelowe kryteriów doboru lokat);
 • wspieranie sprawowania nadzoru właścicielskiego nad działalnością spółek portfelowych, w tym poprzez terminowe i właściwe jakościowo pozyskiwanie informacji;
 • monitorowanie polskiego rynku VC i sporządzanie na tej podstawie właściwych jakościowo raportów, zestawień, analiz itp. niezbędnych do realizacji zadań NCBR Investment Fund;
 • wykonywanie innych zleconych prac, związanych z realizacją zadań NCBR Investment Fund.

Aplikacje prosimy wysyłać na adres:biuro@nifasi.pl z dopiskiem PRACA: ANALITYK INWESTYCYJNY

Miejsce pracy: Warszawa, Centrum. W aplikacji prosimy podać przedział oczekiwań finansowych (brutto) oraz orientacyjny termin możliwego rozpoczęcia pracy. Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna – rekrutacja