Ogłoszenie o Konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie uchwały nr 28/2023 Rady Nadzorczej spółki NCBR Investment Fund ASI S.A. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki NCBR Investment Fund ASI S.A., w tym zatwierdzenie treści ogłoszenia o konkursie oraz upoważnienie członka Rady Nadzorczej do otwarcia zgłoszeń, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowymRada Nadzorcza NCBR Investment Fund ASI S.A. ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu NCBR Investment Fund ASI S.A.
Dowiedz się więcej

Opublikowano: 4 maja 2023