Zaktualizowaliśmy „Proces i Zasady Ko-inwestycji z Funduszem Partnerskim”

NCBR Investment Fund nieustannie dąży do zwiększenia elastyczności i jak najlepszego dostosowania swojej działalności inwestycyjnej do praktyki rynkowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku VC, zaktualizowaliśmy „Proces i Zasady Ko-inwestycji z Funduszem Partnerskim” oraz wprowadziliśmy procedurę dla inwestycji kontynuacyjnych tzw. „follow-on”. Zapraszamy do zapoznania się ze zaktualizowanym dokumentem.

Opublikowano: 21 lutego 2024