PARTNERZY INWESTYCYJNIEnea Innowacje jest spółką z Grupy Kapitałowej Enea, zajmującą się innowacjami, w tym inwestycjami kapitałowymi w projekty na wczesnym etapie rozwoju biznesu (startupy) oraz działalnością badawczo- rozwojową.
Spółka zapewnia finansowanie i udostępnia potencjał Grupy Kapitałowej Enea w zakresie m.in.: infrastruktury, kanałów sprzedaży, relacji biznesowych oraz wiedzy branżowej, umożliwiając także przeprowadzenie pilotażu czy skalowania biznesu. Obszary tematyczne, w których Enea Innowacje poszukuje nowoczesnych rozwiązań biznesowych i technologicznych to przede wszystkim: gospodarka o obiegu zamkniętym, magazynowanie energii, nowe technologie OZE, elektromobilność, smart city, Big Data, sztuczna inteligencja, automatyzacja, Internet Rzeczy oraz obsługa klientów. Nabór pomysłów jest ciągły, odbywa się poprzez stronę: www.enea.pl/innowacje-wspolpraca.

Bridge Fund to grupa ekspertów i praktyków rynkowych, która wspiera właścicieli spółek na drodze do maksymalizacji wartości ich biznesu. Fundusz pomaga przedsiębiorcom nie tylko w zakresie pozyskania kapitału, ale przede wszystkim proponuje i wdraża rozwiązania pozwalające w nowoczesny sposób zarządzać przedsiębiorstwem, budować innowacyjność i rozwijać nowe rozwiązania technologiczne, aby przywrócić spółkom utraconą konkurencyjność, atrakcyjność oferty produktowej oraz pozycję rynkową. Bridge Fund koncentruje się na spółkach prowadzących działalność produkcyjną, których właściciele są zdecydowani na wspólne wprowadzenie usprawnień w obszarach business development, finansów, struktury organizacyjnej, zarządzania i produkcji.  Więcej o Bridge One.

PGE Ventures jest pierwszym funduszem Corporate Venture Capital (CVC) w Polsce, utworzonym w strukturach dużej grupy kapitałowej sektora energetycznego. Od czasu utworzenia w 2017 roku, Spółka pozyskała łącznie ok. 60 mln PLN finansowania ze środków publicznych na utworzenie dwóch zewnętrznych/satelickich funduszy inwestycyjnych:
(1) Energy Research Capital (ERC) w ramach Programu BRIdge Alfa (NCBiR) – łączna kapitalizacja 40 mln PLN,
(2) SpeedUp Energy Innovation w ramach Programu BRIdge VC (PFR Ventures oraz NCBiR) – łączna kapitalizacja 60 mln PLN.

PGE Ventures oraz fundusze zewnętrzne zainwestowały łącznie w 20 startupów będących na różnych etapach rozwoju, z czego fundusze zewnętrzne odpowiadają za 13, a PGE Ventures za 7 inwestycji kapitałowych. Startupy z portfela PGE Ventures pomagają spółkom z Grupy Kapitałowej PGE w realizacji filarów strategicznych, tj. energia przyjazna dla środowiska oraz nowoczesne usługi energetyczne, m.in. w zakresie: redukcji kosztów działalności, poprawy efektywności operacyjnej oraz wdrażając innowacyjne produkty i usługi dopasowane do łańcucha wartości Grupy PGE. Więcej infomacji.ARIA
jest jednym z niewielu w całości prywatnych funduszy, który inwestuje   1-5 mln EUR, adresując istniejącą na rynku lukę kapitałową. Poszukuje celów inwestycyjnych w obszarach takich jak: Big Data, Artificial Inteligence, Industrial Innovation, Edtech, Medtech, Cybersecurity.
Więcej informacji.

Change Ventures to estoński fundusz, specjalizujący się w inwestycjach na etapie wstępnym i w kolejnych rundach na poziomie od 400 tys. do 2 mln euro. Fundusz inwestuje w kolejne etapy rozwoju start-upów, zapewniając fundusze, wsparcie i know-how na drodze do sukcesów na konkurencyjnym globalnym rynku. Fundusz został stworzony przez inwestorów Regionu Morza Bałtyckiego, a część Partnerów to również instytucjonalni inwestorzy z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Finlandii i innych krajów UE. Change Ventures aktywnie obserwuje potencjał rozwojowy i warunki współpracy na polskim rynku. Więcej informacji.

Vinci Capital jest polską spółką koncentrującą swoją działalność inwestycyjną na małych i średnich firmach znajdujących się na różnych etapach rozwoju. W bogatym portfolio inwestycyjnym funduszu znajdziemy m.in. projekty edukacyjne, w tym niezależną szkołę British Primary School of Wilanów oraz prężnego operatora telekomunikacyjnego Lukman Multimedia. Są też światowe marki, a wśród nich chociażby Hard Rock Cafe, z restauracjami w Warszawie, Krakowie, Budapeszcie, Gdańsku, Wrocławiu i Hamburgu, czy też Julius Meinl Polska, wiodący producent i dostawca kawy oraz herbaty na rynku międzynarodowym. Więcej informacji.

Fidiasz jest polskim funduszem inwestycyjnym, stworzonym przez Krzysztofa
Domareckiego, założyciela Grupy Selena oraz współtwórcę jej międzynarodowego sukcesu. Koncepcja funduszu zakłada łączenie doświadczeń biznesowych z wielu rynków z doświadczeniami menedżerów zarządzających w różnych branżach oraz pomysłami biznesowymi innowatorów i twórców nowych technologii. Chcemy współtworzyć najlepsze i najbardziej innowacyjne polskie produkty i rozwiązania oraz wprowadzać je na rynki międzynarodowe. Aktywna praca ze spółkami portfelowymi, dzielenie się bogatym doświadczeniem zespołu Funduszu i zapraszanych ekspertów są elementami wyróżniającymi Fidasza na rynku funduszy VC. Więcej informacji.

EIT InnoEnergy to europejski fundusz inwestujący w rozwiązania z obszaru energii, cleantech, mobilności oraz szeroko pojętych technologii smart, zarówno w Europie, jak i poza nią. Fundusz zapewnił finansowanie i dodatkowe wsparcie około 380 start-upom. Od powstania w 2010 r., przy wsparciu Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) będącego organem Unii Europejskiej, firma zainwestowała w innowacje w zakresie zrównoważonej energii 560 milionów euro. Więcej informacji.

Więcej o współpracy z Partnerami Inwestycyjnymi: Aktualności