Przejdź niżej
Polskie startupy A.D. 2021 – perspektywy, wyzwania, ryzyka
Spotkanie z modelem funduszy koinwestycyjnych tematem spotkania zorganizowanego przez stowarzyszenie PSIK
Zachęcamy do składania ofert na usługi prawne
NCBR Investment Fund ASI S.A. (NIF) oraz Polska Agencja Handlu i Inwestycji S.A. (PAIiH) zawarły Porozumienie o Współpracy.
Wezwania do złożenia akcji w celu ich dematerializacji
Zachęcamy do składania ofert na usługi prawne
Ogłoszenie o Naborze Funduszy Partnerskich
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zapraszamy do wzięcia udziału w procesie rozpoznania rynku (szacowania wartości zamówienia)
Podsumowanie ofert (w zakresie ceny)
Informacja o planowanym naborze na Fundusze Partnerskie